Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "pour les mettre" in Nederlands

om ze te
om ze aan te trekken
om deze te
tot uitvoering
plaatsen ze
om ze uit te voeren

Suggesties

Tu vois, j'ai laissé de superbes jeans dans le monde sans une superbe chemise ni de ceinture pour les mettre en valeur.
Ik stuurde een geweldige jeans de wereld in... zonder een geweldig hemd en een riem om ze te promoten.
Il était trop pressé pour les mettre. Mm, peut être.
Hij had geen tijd om ze aan te trekken.
Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix.
De Voorzitter legt het in stemming brengen van dergelijke amendementen ter goedkeuring aan het Parlement voor.
Ceux qui ne sont pas fermés, peuvent être courbés pour les mettre.
De armbanden die niet helemaal gesloten zijn, kunnen een beetje verbogen worden om ze om te doen.
On aura des preuves pour les mettre à l'ombre.
Zodat we genoeg bewijs kunnen verzamelen om ze allemaal op te sluiten.
Je suis inquiet de trouver les 5000 voitures pour les mettre.
Ik maak me meer zorgen waar we 5.000 auto's vinden om ze op te doen.
Je vais avoir besoin d'aide pour les mettre sur le toit.
Ik heb een beetje hulp nodig om die kerels op het dak te binden.
- Pas de pantalon pour les mettre dedans.
- Geen broek om ze in te steken.
On a une semaine pour les mettre en condition.
We hebben nog maar 'n week om ze in conditie te krijgen.
Et j'emploie cette machine... pour les mettre en sachets.
En met dit apparaat sluit ik de zakjes... waarin ik de nootjes verpak.
Y a assez pour les mettre au frais pendant 10 ans.
En er is genoeg wiet om ze voor 10 jaar op te sluiten.
Elle a porté ses enfants jusqu'ici pour les mettre en terre.
Ze droeg haar dode kinderen naar hier om ze in de grond te stoppen.
Je vais aussi appeler Reid et Elle pour les mettre dessus.
Ik zal Reid en Elle bellen dat ze er ook mee aan de slag moeten gaan.
Vous devriez avoir une maison pour les mettre.
Je zou er een huis voor moeten hebben.
Je leur ai dit ça pour les mettre à l'aise.
Ik zei dat alleen om ze zich op hun gemak te laten voelen.
Je me demande où on va trouver 5000 voitures pour les mettre dessus.
Ik maak me meer zorgen waar we 5.000 auto's vinden om ze op te doen.
On appelle les cibles possibles pour les mettre sous protection.
We bellen alle waarschijnlijke doelwitten, plaatsen ze onder politiebescherming...
Je savais que Barbie les adorerait pour les mettre sur ses trucs.
Ik wist dat Barbie ze leuk zou vinden om ze in kunst te verwerken.
Utilise tes doigts pour les mettre dans sa bouche.
Hij gebruikt de 'vishaakactie' om in de mond te komen.
Il prend 10000 $ pour les mettre en cloque.
Hij krijgt $10.000 om ze een kind te maken.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 342. Exact: 342. Verstreken tijd: 391 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo