Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "premier mariage" in Nederlands

Zoek premier mariage in: Definitie Woordenboek Synoniemen
eerste huwelijk
eerste bruiloft
vorige huwelijk
eerder huwelijk
vorig huwelijk
Je l'ai gardé dans mon portefeuille depuis notre premier mariage.
Ik hield ze in mijn portefeuille van sinds ons eerste huwelijk.
Le fils du premier mariage de Mark.
Mark zijn zoon uit zijn eerste huwelijk.
Mon premier mariage a été comme ça, tu sais.
Mijn eerste bruiloft ging zo, weet je.
Donc commençons à parler des détails de votre premier mariage.
Dus laten we beginnen met de details van jullie eerste bruiloft.
Ce prétendu premier mariage est bien documenté.
My lord, het zogenaamde vorige huwelijk is in feite goed gedocumenteerd.
Le fils de mon mari, de son premier mariage.
De zoon van mijn man uit zijn eerste huwelijk.
Je l'ai gardée dans mon portefeuille depuis notre premier mariage.
Ik hield ze in mijn portefeuille van sinds ons eerste huwelijk.
Mon premier mariage était dans une mairie polonaise.
Het eerste huwelijk vond plaats in poolse City Hall.
Âge moyen des femmes au premier mariage vers 1993
Gemiddelde leeftijd van vrouwen bij hun eerste huwelijk, rond 1993
Parce que c'est le premier mariage de Bluebell depuis ta propre... calamité.
Omdat dit de eerste bruiloft in Bluebell is sinds je eigen onheil.
Rachel me disait que Son premier mariage n'avait pas fonctionné.
Rachel vertelde me net dat haar eerste huwelijk niet zo goed was.
C'est déjà bien mieux que mon premier mariage.
Dit is al veel beter dan mijn eerste huwelijk.
Alyssa l'avait eu d'un premier mariage.
Hij was de zoon van Alyssa uit haar eerste huwelijk.
Un premier mariage est un brouillon pour le 2e.
Een eerste huwelijk is een schets voor het tweede.
Mon premier mariage a pris fin en 1998.
M'n eerste huwelijk strandde in '98.
Dorothy est de son premier mariage.
Dorothy komt uit het eerste huwelijk.
Issu du premier mariage de mon père, je suis du second.
Hij was uit het eerste huwelijk van mijn vader... en ik ben een product uit zijn tweede.
Après mon premier mariage, j'avais un appartement moisi comme...
De woning tijdens mijn eerste huwelijk.
Mon premier mariage s'est aussi terminé par un divorce.
Mijn eerste huwelijk eindigde ook op een scheiding.
Elle ne louperait pas ton premier mariage.
Ze zou nooit jouw eerste huwelijk missen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 176. Exact: 176. Verstreken tijd: 85 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo