Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "professionnel" in Nederlands

Suggesties

882
227
222
214
154
148
137
C'était déplacé et peu professionnel.
Dat was dom van me en niet professioneel.
Mais le Dr Farber est très professionnel.
Maar ik verzeker je dat dr. Farber erg professioneel is.
Je suis encore un joueur professionnel.
En ik ben ook nog steeds een professional.
Je pourrais encore avoir besoin d'un professionnel.
Ik kan het nog steeds hebben behoefte aan een professional.
Denise a engagé un professionnel pour organiser le jeu.
Denise heeft vast een professional gehuurd om het spel te plannen.
Ou un professionnel imitant un psychopathe.
Misschien is het een professional die zich uitgeeft voor een psychopaat.
Je suis juste le moins professionnel.
Nee, waarschijnlijk ben ik het minst professioneel.
Il semblerait que M.Milverton soit un maître-chanteur professionnel.
Het lijkt erop dat Mr Milverton een professioneel afperser is.
J'étais occupé à jouer au tueur professionnel.
Ik was nogal druk met me voor te doen als een professioneel huurmoordenaar.
Utilisez Partition Master Free ou professionnel.
Gebruik Partition Master Gratis of Professional. Krimpen partities op de gewenste maten.
Tu peux me parler comme un professionnel, Julianne.
Je kan me als 'n professioneel aanspreken.
Tant au niveau professionnel que privé, Galileo s'adresse aux citoyens européens.
Zowel op professioneel als op particulier gebied richt Galileo zich tot de Europese burgers.
Ils ont dit que t'étais un professionnel.
Ze zeiden dat je een professional bent, maar...
C'est pourquoi on avait embauché un professionnel.
Dat is waarom we een professioneel iemand inhuurden.
Ces programmes regroupent une formation à plusieurs niveaux (social, professionnel et personnel).
Deze programma's omvatten vorming op diverse niveaus, te weten sociaal, professioneel en persoonlijk.
Il était intelligent, raffiné, professionnel.
Die kerel was slim, gedistingeerd en professioneel.
Tu devrais vraiment avoir un professionnel pour te mesurer.
Je moet dat door een professional laten doen.
Peut-être que ce type n'est pas aussi professionnel qu'on le pensait.
Hij is niet zo professioneel als we dachten.
Si tu peux rester professionnel, je peux rester professionnel.
Als je het professioneel houdt, hou ik het ook professioneel.
Ces kits sont destinés au secteur professionnel.
Deze kits zijn meestal bedoeld voor de professionele sector.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9174. Exact: 9174. Verstreken tijd: 54 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo