Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "professionnelle" in Nederlands

Suggesties

1978
945
614
589
562
Proposition de recommandation du Conseil relative à la formation professionnelle continue.
Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toegang tot voortgezette beroepsopleiding.
Cela s'applique aux qualifications tant professionnelle qu'interdisciplinaire.
Dit geldt zowel voor de functiegerichte als voor de functie-overschrijdende kwalificaties.
CEDEFOP les caractéristiques dans les systèmes de formation professionnelle nationaux.
CEDEFOP bieden van Reggio nel l'Emilia of in de coöperaties en schoolcomplexen in Catalonië zich mogen verheugen in inter nationale belangstelling.
Pour devenir professionnelle, construisez-vous une carapace.
Om professioneel te worden, moet je een olifantenhuid hebben.
Cette série pourrait détruire notre réputation professionnelle.
Onze samenwerking aan die show kan onze reputatie vernielen.
Il avait une attitude très professionnelle.
Hij had 'n heel professionele houding over zich.
On devait garder notre relation professionnelle.
Je zei dat we onze professionele relatie zouden houden.
Je serai très professionnelle cette semaine.
Ik zal me de hele week professioneel gedragen.
Des lois coercitives doivent être votées pour favoriser l'égalité professionnelle.
Er moet dwingende wetgeving komen om de gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven te bevorderen.
Indiquez: identité et adresse professionnelle.
Invoegen: De identiteit en het adres van de handelaar.
Fais-le... Tu es une professionnelle.
Geen gemaar, je doet het... want je bent een beroeps.
Mais c'est une école professionnelle, et...
Oké, het geval is dat dit een proffesionele school is, en...
Je comprends mais c'est une décision professionnelle.
Ik begrijp het, maar dit is een zakelijke beslissing.
C'était une équipe très professionnelle.
Het was een uiterst professioneel team, Michael.
Nous arrêterons Hunt pour néglicence professionnelle et corruption.
En dan arresteren we DCI Hunt voor grove professionele nalatigheid en corruptie.
La citation est une courtoisie professionnelle.
De dagvaarding is een vriendelijk gebaar van ons.
On est formés pour conserver une distance professionnelle.
Je probeert een professionele afstand te bewaren, daar word je op getraind.
Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.
Deze laatsten hebben met name het recht op professionele en geografische mobiliteit.
Notre relation doit être purement professionnelle.
We gaan met elkaar om als schrijvers en collega's.
Vous êtes coupable de négligence professionnelle.
Ik denk dat je waarschijnlijk schuldig bent aan medische nalatigheid.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 18641. Exact: 18641. Verstreken tijd: 207 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo