Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: à revers
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "revers" in Nederlands

tegenslag
revers
terugslag
terugval
tegenvaller
keerzijde backhand andere kant
schaduwzijde
achterkant

Suggesties

Teri m'a dit à propos de ton revers.
Teri vertelde me van je tegenslag.
Il faut oublier notre revers d'aujourd'hui.
We vergeten de tegenslag van vandaag.
La couture sur les revers, c'est exquis.
Het naaiwerk op de revers is voortreffelijk.
Mets un œillet blanc à ton revers droit.
Draag een witte anjer op je rechter revers.
Hier était un revers mais je ne laisse pas tomber.
Gisteren was een terugslag, maar ik geef niet op.
On dirait un revers, mais ça va tourner à notre avantage.
Het lijkt op een tegenslag, maar het zal uiteindelijk in ons voordeel werken.
Avec un cendrier martelé, ou un petit drapeau américain à épingler sur mon revers.
Misschien een asbak met een reliëf. Of één van die kleine Amerikaanse vlaggetjes voor op mijn revers.
Vous avez une tâche sur votre revers.
Er zit een vlek op je revers.
C'est un vrai revers pour nous.
Dit is een echte tegenslag voor ons.
Il n'a pas besoin de compost sur son revers.
Hij hoeft geen compost over zijn revers.
Elle possède de larges revers pour un côté plus théâtral.
Die heeft brede revers om drama aan de avond toe te voegen.
Cependant, ce revers n'est pas nécessairement un désastre.
Toch is die tegenslag niet noodzakelijkerwijs een ramp.
Il y a quelque chose sur le revers.
Er zit iets op je revers.
L'adhésif sur ses revers a récupéré les empreintes de Morris.
De tape op zijn revers pikte Morris' vingerafdrukken op.
Regarde les boutons, les revers...
Je kunt het zien aan de knopen en de revers.
D'accord, c'est un revers.
Goed, dat is een tegenslag.
La Grèce connaît actuellement le revers de la coopération européenne.
Griekenland wordt op dit ogenblik met de keerzijde van de euro-samenwerking geconfronteerd.
Ce genre de travail a inévitablement des revers.
Dit soort werk heeft onvermijdelijk tegenslagen.
L'épinglette sur le revers est aussi à moi.
De speld is ook van mij.
Un revers momentané, je vous l'assure.
Een tijdelijke terugval, dat verzeker ik je.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1000. Exact: 1000. Verstreken tijd: 107 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo