Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "se mettre à jour" in Nederlands

zichzelf te updaten
te upgraden
Ils ont besoin de bon vieux InfoTubes pour se mettre à jour.
Ze hadden oude blauwdrukken nodig om zichzelf te updaten.
Cette version de Rebol/Core est une excellente évolution justifiant de se mettre à jour... ou de débuter.
De Rebol/Core is een geweldige ontwikkeling, die het rechtvaardigt om te upgraden... of om te beginnen.
Comme je l'ai dit, bizarre. c'était super de se mettre à jour avec toi, Mel.
Zoals ik zei, raar. Nou, het was geweldig om met je bij te kletsen, Mel.
Et donc il essaie de les amener à cesser de se mettre à jour.
Hij probeert het proces stop te zetten.
Il n'y a pas beaucoup de meurtres par ici alors on essaie de se mettre à jour.
Er gebeuren hier niet veel moorden en we proberen het een beetje goed te doen.
Ils ont besoin de bon vieux InfoTubes pour se mettre à jour.
Ze hebben ouderwetse infostempels nodig om zichzelf te updaten.
Il a aussi dit qu'il y avait beaucoup d'aller retour ici, et parfois il faut du temps à l'administration pour se mettre à jour...
Hij zei ook, dat de mensen hier komen en gaan... en het tijd kost om de papieren in orde te maken, dus...
Le système a été conçu pour fonctionner de façon autonome, pour s'adapter continuellement et se mettre à jour à travers les expériences passées.
Het systeem is ontworpen om autonoom te functioneren... om zich constant aan te passen en te upgraden... op basis van ervaringen.
Le fait est que nous avons besoin de se mettre à jour sur ce que nous avons manqué.
Het punt is, we moeten inhalen, wat we gemist hebben.
Pour suivre vos progrès, cliquez sur le bouton de votre État vérifier sur le site ou se mettre à jour dans le logiciel de poker sous la rubrique «Nouvelles et offres».
Om uw vooruitgang te volgen, klikt u op de Controleer Uw knop Status op de website of krijgen bijgewerkt via de poker software onder "Nieuws en aanbiedingen".
Il est temps de se mettre à jour.
Tijd voor een opfriscursus.
On peut se mettre à jour en chemin. Allons-y.
We kunnen onderweg wel bijpraten.
On doit se mettre à jour.
Eamon va se mettre à jour.
Eamon zal het wel inhalen.
Le spectomètre doit se mettre à jour.
De spectrometer moet updaten voor ik iets kan doen.
Ils ne peuvent se mettre à jour qu'avec un certain retard.
Door deze strategie nemen de interne bedrijfsscholingen van de ondernemingen in omvang toe.
Quant à savoir si nous avons des garanties suffisantes que le CEPT pourra se mettre à jour concernant ses travaux de recherche et en venir à bout, je lui répondrai que la question n'a pas en cor e été réglée définitivement.
Wat de vraag betreft of wij voldoende garanties hebben dat de CEPT haar aandeel in het onderzoek zal aankunnen, moet ik hem antwoorden dat deze kwestie' momenteel nog niet definitiefis geregeld.
Voyager est une occasion idéale pour se mettre à jour avec les vaccins contre le TETANOS, la DIPHTERIE, la COQUELUCHE, la ROUGEOLE et la POLIO.
Op reis gaan is verder een ideale gelegenheid om zich in orde te stellen met de TETANUS,- DIFTERIE-, KINKHOEST-, MAZELEN en POLIOVACCINATIE.
Pourquoi mes contacts et mon calendrier Facebook ont-ils cessé de se mettre à jour sur mon WindowsPhone8?
Waarom worden mijn Facebook-contacten en -agenda niet meer bijgewerkt op mijn Windows Phone 8?
Rien, il s'ennuyait chez lui, il est venu se mettre à jour.
Hij verveelde zich, dus geef ik hem een rondleiding.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 22. Exact: 22. Verstreken tijd: 466 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo