Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "sur le papier" in Nederlands

op papier op het papier
op de krant
op papieren
over het papier
op dat papier
in het papier
aan het papier
op het papiertje
Ce qui est sur le papier raconte l'histoire qu'on veut raconter.
Wat op papier staat vertelt het verhaal dat we willen vertellen.
Il existe même pas sur le papier.
Deze vent bestaat niet eens op papier.
C'est pourtant bien marqué sur le papier.
Het stond nochtans op het papier.
Mettez la lumière sur le papier.
Schijn het licht alstublieft op het papier.
Couchez donc ces choses sur le papier.
En dan zet je ze op papier.
Mais le solvant était encore sur le papier.
Maar de oplossing zat nog op het papier.
Libérez-vous de vos idées perverses sur le papier.
Zet die verdorven gedachten op papier.
Tout est simple sur le papier.
Op papier is het allemaal heel simpel.
Et, sur le papier du moins, l'économie n'a pas pris le pas sur la politique.
Op papier heeft de economie de politiek niet van de eerste plaats kunnen verdringen, integendeel, men zou zelfs kunnen zeggen dat de Gemeenschap met het voorgestelde tijdschema haar vooruitgang met rasse schreden probeert te ver wezenlijken.
Transfert de bandes holographiques sur le papier des billets en euros.
Streephologrammen worden aangebracht op het papier voor de eurobankbiljetten.
Ces droits existent peut-être sur le papier, mais pas dans la réalité.
Die rechten bestaan misschien wel op papier, maar niet in de praktijk.
Capitaine Schmidt, sur le papier, vous avez 1600 hommes.
Kapitein Schmidt, op papier hebt u ongeveer 1600 man.
L'exigence d'indépendance ne doit pas rester uniquement sur le papier.
De eis van zelfstandigheid mag niet alleen op papier blijven staan.
85 % de nos employés sont millionnaires sur le papier.
85% van onze medewerkers zijn op papier miljonairs.
Des mots jetés sur le papier.
Dit zijn gewoon woorden op papier.
Quand je vous dirais d'entrer, restez sur le papier.
Als ik jullie binnenroep, blijf dan op het papier.
Elle vous aimait sur le papier, John.
Op papier vond ze je heel wat.
Appuyez votre main fermement sur le papier.
Druk met uw hand stevig op het papier.
Oui, c'est beau sur le papier.
Ja, het ziet er mooi uit op papier.
Mais sur le papier, c'est vraiment une catastrophe.
Maar op papier is dit een zootje.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 743. Exact: 743. Verstreken tijd: 174 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo