Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tant" in Nederlands

Suggesties

+10k
9083
2365
1813
1175
Cela s'applique aux qualifications tant professionnelle qu'interdisciplinaire.
Dit geldt zowel voor de functiegerichte als voor de functie-overschrijdende kwalificaties.
- tant au niveau local que national.
-, zowel op nationaal als op plaatselijk niveau.
Pas tant la conception que l'exécution.
Niet zozeer het ontwerp, maar de uitvoering zeker.
Cette perspective relève tant d'impératifs internes qu'externes.
Aan dit streven liggen zowel interne als externe overwegingen ten grondslag.
McMillan-Scott étudié tant ici qu'aux États-Unis.
Ik heb het zowel hier als in de Verenigde Staten bestudeerd.
Nous avons besoin d'un secteur de la pêche qui soit prêt à relever les défis du marché tant national qu'international, tant aujourd'hui que dans le futur.
We hebben behoefte aan een visserij die erop voorbereid is om de uitdagingen van de markt aan te gaan, zowel op nationaal als internationaal niveau en zowel op dit moment als in de toekomst.
Le moment tant attendu depuis 10 semaines était enfin arrivé.
Het moment, waar ik tien weken op heb moeten wachten, was eindelijk daar.
J'ai tant cherché à vous rencontrer.
Ik heb dit zo vaak getracht, en nu zorgt u dat het gebeurt.
Il me rappelait tant mon père.
Hij deed mij zoveel aan mijn vader denken.
Je sais pourquoi tu dépenses tant.
Ik weet waarom je zoveel geld aan me uitgeeft.
Surtout ce vieux gentilhomme auquel vous devez tant.
Vooral je oude vader, aan wie je zoveel te danken hebt.
J'espérais tant écrire ce livre.
Ik had me zoveel voorgesteld van dit boek.
On parle tant ici de respect des Traités.
Er wordt hier zoveel gesproken over eerbiediging van de Verdragen.
Je regrette d'avoir tant triché.
Het spijt me dat ik zoveel gelogen heb.
Votre femme fait tant pour eux...
Meneer de president, uw vrouw doet veel voor de daklozen...
Vous ressemblez tant au Dr Reid.
Als je hem aanraakt, dan zal ik je infecteren met de waterpokken.
Vous avez tant risqué pour m'aider.
Je hebt veel op het spel gezet door mij te helpen.
J'espérais tant travailler ici pour toujours.
Ik had zo graag voor altijd hier willen werken.
J'ai vu tant d'hommes.
Ik heb zo veel blind dates gehad, ze zijn allemaal hetzelfde.
Je pensais pas avoir tant bu.
Ik dacht niet dat ik zoveel gedronken had.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 59107. Exact: 59107. Verstreken tijd: 322 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo