Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tout à fait" in Nederlands

Zoek tout à fait in: Synoniemen

Suggesties

2350
992
334
294
Vous avez tout à fait raison.
Schat, je hebt helemaal gelijk.
Tu as tout à fait raison, Oswald.
Je hebt helemaal gelijk, Oswald.
- Monsieur Cassidy, vous avez tout à fait raison.
- Mijnheer Cassidy, u hebt volkomen gelijk.
C'est tout à fait hors de contrôle.
Het is volkomen en compleet uit de hand aan het lopen.
Je crois que notre collègue De Clercq a tout à fait raison.
Ik ge loof dat collega De Clercq volledig gelijk heeft.
D'après nos détecteurs, cette planète était tout à fait inoffensive.
Volgens onze scanners was deze planeet volledig onschadelijk.
Les textes de droit communautaire applicables sont tout à fait explicites à cet égard.
De vigerende communautaire wetgeving is op dit punt volkomen duidelijk.
C'est tout à fait sécuritaire.
Wees niet ongerust, het is helemaal veilig.
C'est tout à fait possible.
Les simplifications sont donc tout à fait nécessaires.
Het is dus zonder meer noodzakelijk om vereenvoudigingen aan te brengen.
Une réponse serait tout à fait prématurée.
Een antwoord zou op dit moment absoluut voorbarig zijn.
La suite de cette histoire devrait être tout à fait logique.
De rest van dit verhaal zou goed moeten gaan.
C'est tout à fait moi.
Dat is precies wie ik ben.
C'est tout à fait normal.
Weet je Lisa, dit is heel normaal.
Le programme qui nous est présenté correspond donc tout à fait à une nécessité.
Het voor ons liggende programma beantwoordt dus volledig aan de noodzaak.
Il n'y a pas une seule famille tout à fait heureuse.
Geen enkel gezin is compleet normaal en gelukkig.
C'en est tout à fait.
Wel, dat is precies, wat we doen.
C'est tout à fait acceptable.
Daar kan ik wel aan voldoen.
Ça l'est tout à fait.
Ik denk dat 't precies is wat het lijkt.
Ce singe est tout à fait normal.
Deze aap is normaal en gezond.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 17032. Exact: 17032. Verstreken tijd: 636 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo