Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "toeleveringsbedrijven" in Duits

Zulieferer
Zulieferbetriebe
Zulieferindustrie
Zulieferbetrieben
Zulieferfirmen
Zulieferindustrien
Zulieferunternehmen
Zulieferern
Toegang tot financieringskrediet is van het allergrootste belang voor de automobielindustrie en haar toeleveringsbedrijven.
1. Der Zugang zu Kreditfinanzierungen ist für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer von zentraler Bedeutung.
Vertegenwoordigers van fabrikanten, consumenten, reparatie- en onderhoudsbedrijven en toeleveringsbedrijven hebben die kans waargenomen en nog een keer duidelijk gemaakt hoe ver hun denkbeelden uiteenlopen.
Vertreter der Hersteller, Verbraucher, Werkstätten und Zulieferer haben diese Gelegenheit genutzt und noch einmal deutlich gemacht, wie weit ihre Vorstellungen auseinander liegen.
Goedkeuring van steunmaatregelen voor de Belgische autofabriek Ford Genk en voor de toeleveringsbedrijven
Gewährung von Beihilfen für die belgische Automobilfabrik Ford in Genk und für die Zulieferbetriebe
Het is ook belangrijk dat niet alleen kleine en familiebedrijven, maar ook de toeleveringsbedrijven toegang krijgen tot de grote onderzoeksinstellingen, dat wil zeggen, toegang tot het toponderzoek.
Es ist auch wichtig, daß die kleinen und die Familienbetriebe, aber auch die Zulieferbetriebe Zugang zu den Großforschungseinrichtungen bekommen, daß sie Zugang zu der Spitzenforschung bekommen.
Dat is ook goed voor het totstandkomen van een interne markt voor de toeleveringsbedrijven.
Das ist auch gut, um einen Binnenmarkt für die Zulieferindustrie zu schaffen.
Deze toeleveringsbedrijven zijn afhankelijk van voortzetting van de rijwielproductie in de Unie.
Die Zulieferindustrie ist davon abhängig, dass in der Union weiterhin Fahrräder produziert werden.
Daarentegen hebben de automobielindustrie (en haar toeleveringsbedrijven) met circa 60000 werknemers in 450 bedrijven en de halfgeleiderindustrie met circa 22000 werknemers vervoersdiensten nodig waarbij de factor tijd een cruciale rol speelt.
Hingegen benötigten die Kraftfahrzeugindustrie und ihre Zulieferer mit ca. 60000 Beschäftigten in 450 Unternehmen sowie die Halbleiterindustrie mit ca. 22000 Beschäftigten Verkehrsdienste, bei denen der Zeitfaktor eine kritische Rolle spielt.
schriftelijk. - Het verslag gaat over het inzetten van het EFG ten behoeve van Ierse werknemers (2570853 euro) naar aanleiding van de ontslagen bij Waterford Crystal en bij drie van haar toeleveringsbedrijven die actief zijn in de kristalsector.
schriftlich. - Der Bericht betrifft die Inanspruchnahme des EGF zu Gunsten der irischen Arbeiter (2570853 EUR), die von Waterford Crystal und drei seiner Zulieferer der Kristallbranche entlassen wurden.
Als bestemd voor de industriële montage in de zin van de onderverdelingen 84073310, 84073410, 84079050 en 84082010 wordt uitsluitend verstaan het gebruik voor de seriebouw van nieuwe voertuigen in fabrieken waar motorvoertuigen worden vervaardigd of geassembleerd (toeleveringsbedrijven daaronder begrepen).
Als Verwendung für die industrielle Montage im Sinne der Unterpositionen 84073310, 84073410, 84079050 und 84082010 gilt nur die Verwendung zum serienmäßigen Zusammenbau neuer Fahrzeuge in Fabriken, die Kraftfahrzeuge herstellen oder zusammensetzen (einschließlich der Zulieferbetriebe).
Het feit dat nog steeds belastingvrije aankopen in beslag worden genomen bij passagiers die, komend vanuit een niet-EU-land, op doorreis naar huis een luchthaven in de EU/EER aandoen, brengt onnoemelijk veel schade toe aan de dutyfreesector en de toeleveringsbedrijven.
Die andauernden Beschlagnahmungen zollfrei erworbener Waren von Flugpassagieren, die auf Flughäfen in der EU oder im EWR auf der Heimreise aus Drittstaaten zwischenlanden, führen zu großen Verlusten des Duty-Free-Sektors und der Zulieferer der entsprechenden Waren.
D. overwegende dat Ierland om steun heeft verzocht voor gedwongen ontslagen bij Waterford Crystal en drie toeleveringsbedrijven (Thomas Fennell Engineering Ltd, RPS Engineering Services, Abbey Electric) die werkzaam zijn in de kristalsector
D. in der Erwägung, dass Irland Unterstützung wegen Entlassungen bei Waterford Crystal und drei seiner im Kristallsektor tätigen Zulieferer (Thomas Fennell Engineering Ltd, RPS Engineering Services, Abbey Electric) beantragt hat
Dat heeft niet alleen gevolgen voor de automobielfabriek zelf maar ook voor haar toeleveringsbedrijven en voor de mensen die voor die toeleveringsbedrijven werken.
Das betrifft nicht nur das Automobilwerk selbst, sondern auch dessen Zulieferer und diejenigen, die für diese Zulieferer arbeiten.
Wij moeten besprekingen voeren met de toeleveringsbedrijven.
Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Zulieferwesen.
Onder de toeleveringsbedrijven van de luchtvaartindustrie bestaat er verwarring over de manier waarop de nieuwe regels worden toegepast.
Bei den Zulieferungsunternehmen für die Flugzeugindustrie herrscht Unklarheit darüber, wie die neuen Vorschriften angewendet werden.
De toeleveringsbedrijven in de regio, zoals drukkerijen en verpakkingsbedrijven, zijn allemaal kleine en middelgrote ondernemingen.
Die Zulieferfirmen aus der Region, wie etwa Druckereien und Verpackungsfirmen, sind alles kleine und mittlere Unternehmen.
Daarentegen zijn de verliezen die de EU-producenten en de toeleveringsbedrijven lijden en het risico op verdere bedrijfssluitingen duidelijk zeer groot.
Demgegenüber sind die Verluste des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft und der Zulieferindustrien sowie das Risiko weiterer Betriebsschließungen erheblich größer.
De Commissie ontving antwoorden van 21 exporterende producenten in de betrokken landen, drie importeurs en drie toeleveringsbedrijven.
Die Kommission erhielt Antworten von 21 ausführenden Herstellern in den betroffenen Ländern, drei Einführern und drei Lieferanten für die vorgelagerte Industrie.
Dit heeft kunnen gebeuren omdat de landbouwers en de toeleveringsbedrijven van de landbouwindustrie in NoordIerland de voorbije zes maanden gediscrimineerd zijn.
Es ist soweit gekommen, weil die Bauern und die landwirtschaftlichen Zulieferbetriebe in Nordirland in den vergangenen sechs Monaten diskriminiert wurden.
Bijgevolg wordt geconcludeerd dat de verlenging van de geldende maatregelen positieve gevolgen zal hebben voor de toeleveringsbedrijven voor TCS.
Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass eine Aufrechterhaltung der Maßnahmen sich positiv auf die vorgelagerte FKS-Industrie auswirken würde.
In onze automobielindustrie werken twee miljoen mensen en in de toeleveringsbedrijven tien miljoen.
In unserer Automobilindustrie arbeiten zwei Millionen Menschen, in Zuliefererbetrieben zehn Millionen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 79. Exact: 79. Verstreken tijd: 156 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo