Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "Engelse woorden" in Engels

Zoek Engelse woorden in: Definitie Synoniemen
English language
English words
words in English
Bij eentje koos de computer uit een woordenlijst met normale Engelse woorden.
In one condition, the computer picked from a dictionary of the very common words in the English language,
Alle Engelse woorden staan erin... en hun herkomst.
It has every word ever recorded in the English language... plus origins and earliest usage.
Stuur degene die Engelse woorden schrijft.
Send me the one who writes English words.
Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.
Many English words are derived from Latin.
Wat zijn de twee engste Engelse woorden?
What are the two most feared words in English?
Ineens een paar Engelse woorden, terwijl je Spaans spreekt.
A few words in English when you're speaking Spanish.
Vooral omdat we nu de mensen twee willekeurig gekozen Engelse woorden naast elkaar presenteren.
And this is especially true because now we're giving people two randomly chosen English words next to each other.
Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.
Many English words derive from Latin.
Ik dacht dat het Engelse woorden waren die ik niet kende.
I just thought they were English words I didn't know.
Bovendien erkent de Europese Gemeenschap dat algemene Engelse woorden zoals doctor, mountain, sun e.d. mogen worden gebruikt voor de beschrijving en de aanbieding van Australische wijnen.
In addition, the European Community acknowledges that common English words such as doctor, mountain and sun etc. could be used for the description and presentation of Australian wines.
In 2009 leverde het ImageNet-project een database op met 15 miljoen plaatjes in 22.000 categorieën van voorwerpen en dingen ingedeeld met alledaagse Engelse woorden.
In 2009, the ImageNet project delivered a database of 15 million images across 22,000 classes of objects and things organized by everyday English words.
Sommige dingen kloppen niet en je zult zeggen dat het waarschijnlijk geen Engelse woorden zijn.
Some things are not right, and you'll say these words are probably not English words.
Engelse woorden zijn als Lego: als je genoeg kracht gebruikt, kun je elke twee woorden combineren.
Words in English are like Lego: If you use enough force, you can put any two of them together.
Ze zeiden: "Hoe kunnen wij zulke moeilijke Engelse woorden als diagrammen en scheikunde begrijpen?"
So they said, "How can we understand such big English words and diagrams and chemistry?"
Een andere manier om woorden te maken in het Engels is door twee andere Engelse woorden samen te persen.
So another way that you can make words in English is by squishing two other English words together.
Zou de Commissie een overzicht kunnen geven van de Engelse woorden die zij zou willen uitbannen en in elk van deze gevallen de redenen hiervoor willen vermelden?
Will the Commission list the English words that it would like to see banned and give, in each case, the reasons?
Leuke Engelse woorden, Dr.
Nice English words, Dr. Shakalu.
Hoeveel Engelse woorden kent u?
How many English words do you know?
Het Oxford Engelse woordenboek bevat 615000 Engelse woorden.
Oxford English Dictionary lists 615,000 words... in the English language.
Dat publiek ziet echter geen dergelijke, onmiddellijk duidelijke betekenis in de uit een combinatie van drie Engelse woorden bestaande gemeenschapsmerkaanvraag manufacturing score card.
The relevant trade circles would not, however, recognise any immediately obvious meaning in the application for a Community trade mark manufacturing score card, consisting of a combination of three English words.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 29. Exact: 29. Verstreken tijd: 31 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo