Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: aannemen dat
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "aannemen" in Engels

Suggesties

Allemaal de eerste positie aannemen, alsjeblieft.
Let's all take our first position, please.
Ik mag geen dingen aannemen van vreemden.
I'm not supposed to take stuff from strangers.
Tegelijkertijd moeten we degelijke mededingingsbeginselen aannemen.
At the same time, we must adopt sound principles of competitiveness.
Wij moeten het verslag-Caudron ongewijzigd aannemen.
We must adopt the Caudron report in its current form.
Voor wat we moeten aannemen was een onschuldig patriottische scenario.
For what we must assume was... only a harmless patriotic scenario.
En we moeten aannemen met Claudia's goedkeuring.
And, we have to assume, with Claudia's approval.
Eigenlijk moet ik dit gesprek aannemen.
A-actually, I got to take this call.
Jarenlang zie ik ambtenaren smeergeld aannemen.
For years, I've seen officials on the take.
Eric zou nooit illegaal geld aannemen.
Eric wouldn't take money that wasn't his.
Morgen moeten ze bevelen van je aannemen.
They've got to take orders from you tomorrow.
We mogen waarschijnlijk geen dingen van patiënten aannemen.
Besides, I don't think we're allowed to take things from patients.
Oké, ik moet dit aannemen.
I got to take this. I'll catch up with you.
President, dit gesprek moet u aannemen.
Mr. President, you need to take this, sir.
Dit wezen kan menselijke vormen aannemen en gedachten lezen.
This creature has the power to take a human's form, read minds.
Ik kon je telefoontje niet aannemen.
I couldn't take your call. I was in a meeting.
Zij lijkt allerlei gedaantes te kunnen aannemen.
She seems to be able to assume a great many guises.
We kunnen niet zomaar iemand aannemen.
We're not in a position to just take anyone.
Jullie moeten zijn aanbod echt aannemen.
You guys should take him up on his offer.
Walter, ik kan dit niet aannemen.
Maybe you'll start winning again. Walter I can't take this man.
Ik moet nu lokale optredens aannemen.
And I just basically have to take local gigs right now.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9709. Exact: 9709. Verstreken tijd: 384 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo