Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "aanspraak" in Engels

Suggesties

Hij maakt aanspraak op het Hertogdom Milaan.
He has a claim to the duchy of Milan.
Ik maak aanspraak op deze man.
My Lord, I maintain my claim to this man's person.
De door registratie verkregen aanspraak is overdraagbaar en deelbaar.
The legal entitlement acquired through registration shall be both transferable and divisible.
We zijn gekend voor onze aanspraak op recht en narcisme.
We are known for our entitlement and narcissism.
Je hebt geen wettelijke aanspraak op Martin.
You have no legal right to Martin.
De aanspraak op schadevergoeding betreft ook compensatie voor gederfde inkomsten.
The claim to damages shall also include compensation for loss of earnings.
U maakt geen speciale aanspraak op de Grondwet.
You don't have some special claim on the Constitution.
Hij maakte geen aanspraak op het geld.
They'd have no claim on any money.
Het land waar mijn familie een rechtmatige aanspraak op heeft.
The land my family has a rightful claim to.
Dan zal uw aanspraak op de troon... gegrond zijn.
Then your claim to the throne will be... legitimate.
Maar ik heb aanspraak op het huis.
But I have claim on the house.
Heb je echt je aanspraak opgegeven?
Did you really sign away your claim?
Nee, ik bedoel, letterlijk aanspraak.
No, I don't mean, you know, literal claim.
Om aanspraak op uw prijs te maken...
All you have to do to claim your prize...
Maar dat ik begrijp dat jij de eerste aanspraak op haar had.
But I understood you had first claim to her.
Ik zal je wettelijke aanspraak op het koninkrijk van East Anglia geven.
I will give you legal claim to the kingdom of east Anglia.
Daar kan ik nauwelijks aanspraak op maken.
I had on something no claim.
Ik heb geen aanspraak meer op je.
I no longer have any claim on you.
Jouw aanspraak op de troon stierf samen met onze vader.
Your claim to the throne died along with our father.
Een man maakt aanspraak op haar afkomst.
A man laying claim to her parentage.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1299. Exact: 1299. Verstreken tijd: 108 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo