Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "accent grave" in Engels

grave accent
De fonts bevatten alle C64 karakters en een aantal extra karakters (linker en rechter rechte haken, dakje, accent grave, backslash en tilde) om de ASCII set compleet te maken.
The fonts contains all the C64 characters and additional characters to complete the ASCII set (left and right brace, caret, grave accent, backslash and tilde).
Vroeger kwam het accent grave veel voor in het Nederlans, maar sinds de spellingswijziging in de jaren negentig wordt het alleen nog gebruikt in een aantal Franse leenwoorden.
The grave accent used to be a common accent in the Dutch language, but since the spelling reform in the nineties, it is only used in a few borrowed French words.
Ò (#210;) Hoofdletter O, accent grave
Ò (#210;) Capital O, grave accent
Ù (#217;) Hoofdletter U, accent grave
Ù (#217;) Capital U, grave accent
ò (#242;) Kleine letter o, accent grave
ò (#242;) Small o, grave accent
à Accent grave (zeldzaam)
à Grave accent (rarely used)
Frans is geschreven met de 26 letters van het Latijnse alfabet, plus vijf diacritische tekens (het accent circonflexe, acute accent grave accent, trema, en cedille) en de twee ligaturen (OE) en (AE).
French is written using the 26 letters of the Latin alphabet, plus five diacritics (the circumflex accent, acute accent, grave accent, diaeresis, and cedilla) and the two ligatures (œ) and (æ).

Andere resultaten

We zijn terug bij de uitspraak! Tweelettergrepige werkwoorden hebben allemaal het grave accent in de onbepaalde wijs.
Now we're back to that pronunciation again! Two-syllabic verbs all have the grave accent in the infinitive.
In de volgende grafiek ziet u de toonhoogte van het grave accent in het Zweedse woord *tala = spreken.
The following curve illustrates the pitch of the grave accent with the Swedish word *tala = to speak.
In de o.t.t. hebben groep 1-werkwoorden allemaal het grave accent en alle andere werkwoorden hebben het accuut accent op de eerste lettergreep.
In the present tense, group 1 verbs with two syllables all have the grave accent and all others of two syllabels have the accute accent on the first syllable.
De meeste Zweedse woorden met meerdere lettergrepen hebben de hoofdklemtoon op de eerste lettergreep en het grave accent op één van de volgende lettergrepen.
Most Swedish polysyllabic words have the main stress on the first syllable and the grave accent on one of the following syllables.
Alle woorden met twee lettergrepen in de meervoudsvorm (na toevoeging van het achtervoegsel) hebben het grave accent. De onregelmatige zelfstandige naamwoorden met umlaut hebben echter het accuut accent.
All words having to syllables after having added the plural suffix employ the grave accent. (Not the irregular ones with umlaut - they employ the accute accent).
Woorden met het grave accent zijn gemarkeerd met een asterisk ( ) op de lettergreep met de hoofdklemtoon, en indien nodig met een apostrof achter de lettergreep met de hogere klank.
Words using the grave accent are marked with a star ( ) on the main stress syllable, and if needed, an apostrophe behind the syllable with the higher pitch
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 13. Exact: 7. Verstreken tijd: 35 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo