Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "achterlaten voor" in Engels

leave for
note for
Ik wil niets achterlaten voor de schoonmakers.
I don't want to leave anything behind for the cleaners.
Ik wilde deze achterlaten voor Dylan.
I just wanted to leave these for Dylan.
En geen eten achterlaten voor de muizen.
And don't leave any food out for the mice.
Al is het maar één ding, ik wil een bewijs achterlaten voor ik sterf.
"Even If it's only one thing,"I want to leave behind some evidence of my life.
We moeten niets achterlaten voor morgenvroeg.
We must leave nothing for tomorrow morning.
Je moet ze niet zo achterlaten voor de Yankees.
No use in leaving them in fine fettle with a meddling Yankee.
Ik wilde het op je bed achterlaten voor de privacy.
I thought I'd leave it on the bed for privacy.
Ik wilde dit achterlaten voor m'n vriendin, Scarlett.
Just wanted to leave something for my friend Scarlett.
We moeten dit hier achterlaten voor als het fout afloopt bij de kerk.
We should leave this here for backup in case things go south at the church.
Of bedekken met spek en achterlaten voor de honden.
Or cover 'em in bacon and leave 'em for the dogs.
Ik zal wat goede mannen achterlaten voor de karavaan morgen.
I will leave capable men for the caravan tomorrow.
En dat zou ik allemaal achterlaten voor iets nieuw.
And I'd be leaving that for someplace new.
Omdat ik dat ga achterlaten voor jullie meiden nadat ik sterf.
Because I'm going to leave that for you girls after I die.
Niets achterlaten voor Strauss en Nemur.
Leave nothing for Strauss and Nemur.
We zullen hier wat mensen achterlaten voor het geval ze opduikt.
We'll leave some men here in case she shows up.
Ik zal dit achterlaten voor Bill.
I'll leave this for bill.
Het vertelt me dat we de dorpelingen niet moeten achterlaten voor een executie.
Says we can't abandon villagers to murder.
Het bericht lijkt te zijn achterlaten voor mij.
The message appears to have been left for me.
Je moet naar de papier winkel, die notitie achterlaten voor mij.
You need to go to the paper shop, leave that note for me.
Ik wil een bericht achterlaten voor je vrienden.
I'd like to leave a message for your friends.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 103. Exact: 103. Verstreken tijd: 913 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo