Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: kunnen afsluiten
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "afsluiten" in Engels

Suggesties

Ik wou afsluiten met Winter Mist.
I'd like to close with this piece, "Winter Mist".
Ze gaan het hele luchtruim afsluiten.
They're going to close all the air space.
Je moet hier blijven en de ondervragingen afsluiten.
I need you to stay here and conclude the interviews.
Oké, ik kan het onderzoek afsluiten.
Okay, I am prepared to conclude the investigation.
Misschien moeten we zelfs enkele systemen afsluiten.
May even have to shut down a few systems.
Eerst moet je de hoofdgenerator afsluiten.
First you have to shut down the main generator.
Ik wil afsluiten met twee specifieke opmerkingen.
Mr President, I want to conclude with two respective observations.
Ik wil mijn redevoering afsluiten met twee opmerkingen.
I should like to conclude my speech with two comments.
Laat ik afsluiten met een algemene opmerking.
I should like to conclude with a general observation.
We moeten ook het brandalarm afsluiten.
We also need to shut down the fire alarm.
Ze mogen de Klaagmuur niet afsluiten.
You can't just shut down the Wailing Wall.
Laat ik met twee goede berichten afsluiten.
Let me conclude with two pieces of good news.
Ik wil afsluiten met twee algemene opmerkingen.
I should like to close with two general statements.
U gaat de simulaties afsluiten en de Holodekken repareren.
You're going to help me shut down these simulations and repair the holodecks.
Ik wil afsluiten met twee punten.
I want to close with just two points.
Ik zal met dit punt afsluiten.
However, I would like to close on this point.
We moeten echt deze lift afsluiten.
We really need to close off this elevator on-beau.
We openen het discussiëren voordat we afsluiten.
Let's do open discussion before we wrap up.
We waren net aan het afsluiten.
Guess you guys don't have too many brothers walking through here.
Misschien kunnen we hem plaatselijk afsluiten.
Then maybe we can close it off locally.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4929. Exact: 4929. Verstreken tijd: 109 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo