Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: thuis afzetten
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "afzetten" in Engels

drop
off
sell
depose
remove
overthrow
ride
secure
impeach
shut down
rip off
amputate
marketing
snap out
perimeter

Suggesties

59
Ik moet hem onderweg naar het depot afzetten.
I was on my way to the depot, and... I could just drop him.
De schoolbus zou me bij het politiebureau afzetten.
The school bus would drop me off at the precinct.
Ze moeten de ventilator afzetten en wachten.
All they have to do is make sure the fan is off and wait.
In Engeland wilden ze z'n been afzetten.
The doctor in England told him he had to cut his whole leg off.
Ik laat mijn moeder mij wel afzetten.
OK, I'll have my mom drop me off.
Ik laat ze 't wel afzetten.
I'll make 'em turn it off.
We kunnen jullie afzetten bij die kip-en-wafels zaak op Highland.
We could drop you at that chicken-and-waffles place on Highland.
We moesten Luke eerst bij jullie afzetten.
We had to drop Luke off at your place.
Je kan me hier afzetten hoor.
You can just let me off right here.
Nou, ik kan je afzetten.
Well, l - I can drop you.
Pap, je kan me afzetten bij het volgende stoplicht.
Dad, you can just drop me at the next light.
De sheriff zal haar om 7 uur afzetten.
The sheriff will drop her off at 7:00.
Ik moest hem daar sinds een paar maanden afzetten.
He started having me drop him there a couple months ago.
Ik kom hier alleen maar iemand afzetten voor werk.
I'm just here to drop someone off for work.
En de kinderen afzetten bij de Buckleys voor een logeerpartijtje.
And we'll have to drop the kids at the Buckleys' for a sleepover.
De shuttle zal ons net voor de hoofdloods afzetten.
The shuttle will drop us off just short of the main hangar.
U kunt me hier wel afzetten.
You can drop me off here.
Ik kom enkel wat persoonlijke dingen afzetten.
I'm a paramedic, just dropping off a few personal items.
Ik kan dat gevoel niet van mij afzetten...
I don't know. I just can't seem to escape this feeling of...
Haar thuisbrengen betekent niet haar afzetten.
Take her home does not mean drop her off.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2250. Exact: 2250. Verstreken tijd: 62 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo