Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "agentschap" in Engels

agency
bureau
agentschap
IDA

Suggesties

1899
370
Het agentschap heeft een plaatselijk safehouse.
The Agency's got a local safe house.
Zo heette toen hun Inlichtingen agentschap.
That was the name of their intelligence agency then.
Het agentschap verwelkomt je met open armen.
The Agency is waiting for you with open arms.
Altijd jezelf melden bij het agentschap.
Safety. Always check in with the agency.
Ik kan haar aan jouw agentschap geven.
Yes, well, I could turn her over to you and your agency.
Het agentschap in Chicago onderhoudt directe contacten.
Well, at the agency in Chicago, it was a hands-on thing for you.
Je agentschap krijgt morgen 'n cheque.
Your agency will receive a cheque in the morning.
Het agentschap, de DPD en ondergetekende.
The Agency, the DPD and yours truly are doing just fine without you.
Haar zaak maakt dit agentschap beroemd.
Her case is putting this agency on the map.
Volgens protocol informeer ik het agentschap.
Per protocol, I'm informing the Agency.
Wij werken zowel als bemiddelend agentschap en als opdrachtgever.
We operate both as an intermediary agency and as a supplier.
Een andere kernbevoegdheid is het agentschap echter ontzegd.
The Agency has, however, been denied another core competence.
Het agentschap stelde me dezelfde vraag.
The Agency's been asking me the same question.
De SEC is een civiel regelgevende agentschap.
Well, you know the SEC is a civil regulatory agency.
Niettemin blijft het agentschap de gunstigste optie.
The Agency would continue to be the most cost-effective option.
We willen geen te groot agentschap.
We do not want too large an agency.
Het agentschap stelt duidelijke en niet-discriminerende selectiecriteria vast.
The Agency shall draw up clear and non-discriminatory selection criteria.
De brief van het adoptie agentschap.
It's the letter from the adoption agency.
Ze opereert buiten de authoriteit van dit agentschap.
She's operating outside of the authority of this agency.
Het agentschap zou me kunnen volgen.
The Agency would be able to track me.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9604. Exact: 9604. Verstreken tijd: 164 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo