Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "akoestische gitaar" in Engels

Piëzo-elektriciteit is het type draadloos opladen gebruikt door elektrische aanstekers en akoestische gitaar pickups.
Piezoelectricity is the type of wireless charge used by electric cigarette lighters and acoustic guitar pickups.
Het is tevens het enige nummer waarin we akoestische gitaar gebruiken.
It's also the only song in which we used an acoustic guitar.
Woont in Texas. Speelt zowel elektrische als akoestische gitaar.
Lives in Texas. Plays both electric and acoustic guitar.
Gebruik: Opname's akoestische gitaar, concept zanglijnen.
Use: Recording acoustic guitar, concept vocals.
Het versterken van je akoestische gitaar met de Acoustic Singer Pro is werkelijk een inspirerende ervaring.
Amplifying your acoustic guitar with the Acoustic Singer Pro is a truly inspiring experience.
Er is altijd zo'n gast met een akoestische gitaar, die niet kan spelen.
There's always a guy with an acoustic guitar that doesn't quite know how to play it.
De akoestische gitaar werd afgewisseld met de elektrische jazzgitaar.
They alternated acoustic guitar playing with electric jazz guitar.
Tijdens deze goedaardige waanzin horen we de overbrugging door de akoestische gitaar.
Throughout this gentle madness we hear the acoustic guitar bridge.
Tsja, 1 akoestische gitaar en drie stemmen...
Well, with one acoustic guitar and three voices...
Het zijn twee mannen die akoestische gitaar spelen naar elkaar.
It's two men playing acoustic guitar at each other.
Geïntegreerde BOSS-effecten, geoptimaliseerd voor akoestische gitaar
Onboard BOSS Effects, Optimized for Acoustic Guitar
André Kamer - Chorus-gitaar, akoestische gitaar
André Kamer - Chorus guitar, acoustic guitar
Nou, die akoestische gitaar was mooi daar in het zuiden, omdat daar als je uit het raam kijkt kilometers ver niks te zien is.
Now, the acoustic guitar was fine down south, because there's nothing but miles of empty fields out your window.
Zelfs niet als je een akoestische gitaar hoorde?
Not even when you heard an acoustic guitar? No.
Alleen dan spelen Lucas en Willem allebei akoestische gitaar en dan drum ik gewoon.
Then Lucas and Willem both play acoustic guitar while I stick to drums.
Compacte, alles-in-één pre-amp en effectenoplossing voor vocalisten die ook akoestische gitaar spelen
Compact, all-in-one preamp and effects solution for singers who play acoustic guitar
VGS snaren voor akoestische gitaar Poison - Strings green: VGS Guitars
VGS strings for Acoustic Guitar Poison-Strings Green: VGS Guitars
Dertigduizend mensen zijn doodstil... om die ene akoestische gitaar te kunnen horen... en die ene stem die hem begeleidde.
Thirty thousand people fall silent to hear that one acoustic guitar and the one voice that accompanied it.
Finn, dat klinkt als een type, dat bij feestjes... met een akoestische gitaar opduikt.
Finn sounds like a guy who brings an acoustic guitar to parties.
Het is een erg mooi stuk waarbij M.C. Schmidt akoestische gitaar speelt en de tekst declameert en Drew Daniel de elektronica bedient en alles een bevreemdende sfeer geeft.
It was an extremely beautiful piece whereby M.C. Schmidt played acoustic guitar and recited the lyrics and Drew Daniel operated the electronica and gave everything an amazing vibe.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 84. Exact: 64. Verstreken tijd: 121 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo