Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "al qaida" in Engels

al-Qaida
al-Qaeda
al-Qa'ida
Al Qaeda
Al Queda
Al Qaida

Suggesties

al-qaida 110
Jalaluddin Haqqani verzorgde in 2007 ook de verbindingen tussen Al Qaida en de Taliban.
Jalaluddin Haqqani was also the liaison between Al-Qaida and the Taliban in 2007.
Al Qaida weet dat de eerste fase is verloren.
Al-Qaida lost the first phase of this war.
Jullie hebben banden met Al Qaida.
You have a relationship with Al-Qaeda.
Als ik Al Qaida was, zou ik Florida een goudmijntje vinden.
I mean, if I were Al-Qaeda, this part of Florida is a gold mine.
Musharraf verklaarde dat deze strijders verbonden waren met Al Qaida.
Musharraf stated the militants were linked to al-Qa'ida.
Al Qaida hier in Pakistan heel slecht.
Al-Qaeda here in Pakistan, very bad.
Hij heet Salim Al-Jamal, een grote financier van Al Qaida.
His name is Salim Al-Jamal. He's a major player in terrorist funding for Al-Qaeda.
Overige informatie: hooggeplaatst lid van Al Qaida.
Other information: Senior official of Al-Qaida.
Drie terroristen die banden hebben met Al Qaida... zijn Zweden binnengesmokkeld.
Three terrorists with links to al-Qaida have been smuggled into Sweden.
Het betekent dat zij de ondervragingen van talloze gevangen Al Qaida uitvoerde.
It means she conducted the interrogation of countless captured al-Qaeda suspects.
Inlichtingendiensten zijn het er al lang over eens dat Al Qaida in Libië sterk vertegenwoordigd is.
Intelligence communities have long agreed that al-Qaeda has a strong presence in Libya.
En zijn band met Al Qaida?
What's his affiliation with Al-Qaeda?
Na de moord op m'n gezin werd hij een held binnen Al Qaida.
After he killed my family, he became a hero in the ranks of al-qaeda.
Logische kandidaten zijn Al Qaida, afvallige Ierse republikeinen of een soort vervolg op de explosie in Scarrow.
The more obvious terrorist angles, al-Qaeda, dissident Irish republicans, some sort of double-header with the Scarrow explosion.
Ehsanullah Sarfida had banden met Al Qaida (QE.A..01) en steunde de Taliban met wapens en geld.
Ehsanullah Sarfida was an Al-Qaida (QE.A..01) affiliate who provided support to the Taliban in the form of weapons and money.
Medio 2007 zou Haqqani over drie grote financieringsbronnen hebben beschikt: schenkingen uit de Golfregio, drugshandel, en betalingen door Al Qaida.
As of mid-2007, Haqqani reportedly had three main sources of funding: donations from the Gulf region, drug trafficking, and payments from Al-Qaida.
Khalil Haqqani heeft voorts gewerkt voor rekening van Al Qaida, en is met hun militaire operaties in verband gebracht.
Khalil Haqqani has also acted on behalf of Al-Qaida and has been linked to its military operations.
Doel van dergelijke gerichte maatregelen is om acties namens of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh) en Al Qaida te voorkomen.
The aim of such targeted measures is to prevent actions on behalf or in support of ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda.
Verbonden met Al Qaida, de Islamitische Beweging van Oezbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi en Jaish-I-Mohammed.
Linked to Al-Qaida, Islamic Movement of Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi, and Jaish-IMohammed.
schenkingen uit de Golfregio, drugshandel, en betalingen door Al Qaida.
donations from the Gulf region, drug trafficking, and payments from Al-Qaida.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 237. Exact: 237. Verstreken tijd: 111 ms.

al-qaida 110

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo