Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "begaan" in Engels

Suggesties

Armzalige handen die gruwelen moesten begaan.
Pitiful hands that were forced to commit atrocities.
Ik zal met plezier een misdaad begaan.
If you need me to commit a crime, I'd be happy to oblige.
De jongen die me vanmorgen hielp, leek er niet erg mee begaan te zijn.
I spoke to one of your other employees about it earlier today... and he didn't seem to be the slightest bit concerned.
Naties begaan geen oorlogsmisdaden, individuen wel.
Nations do not commit war crimes, individuals do.
Maar de generaal heeft een ernstig misdrijf begaan.
Nevertheless, the general did commit a very grave crime.
Ze was erg hard voor professionals die misdrijven begaan.
She was tough on professionals who commit crimes.
We wachten niet totdat mensen een misdaad begaan.
We don't wait for people to go commit the crime.
Een heks had hem betoverd om die moorden te begaan en zichzelf te vermoorden.
A witch hexed him to commit those murders and to kill himself.
En de jongens stonden op het punt de eerste van vele omwentelingen te begaan.
And the guys were about to commit the first of many turnovers.
Ze beschuldigt haar broer van zijn moord, welke hij niet heeft begaan.
Accusing her brother of his murder, which he didn't commit.
Mooi dat je zo begaan bent.
Good to see you commit to something.
Door jou heeft hIj weer een mIsdrIjf begaan.
You sent him off to commit yet another crime.
Uw cliënt kan worden veroordeeld voor een misdaad die hij niet heeft begaan.
Your client could be convicted of a crime that he did not commit.
Je hebt een oorlogsdaad tegen de Asgards begaan.
You have committed an act of war against the Asgard.
Deze wrekers begaan misdaden en komen ermee weg.
These vigilantes are committing crimes and getting away with it.
Elk menselijk wezen kan vreselijke daden begaan.
Every human being is capable of committing acts of great cruelty.
We waren erg met hem begaan.
And everybody there was very supportive of him.
Ik weet best dat ik fouten heb begaan.
Look, I'm aware that I have made mistakes in my life, Mr Madison.
Niet iedereen is begaan met gehandicapten.
Some people have no compassion for the handicapped.
Ik heb 'n tweede vergissing begaan.
I didn't learn from one mistake, and I made another, sir.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4439. Exact: 4439. Verstreken tijd: 88 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo