Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "belachelijk dat" in Engels

ridiculous for
ridiculous that
crazy that
ludicrous that
insane that

Suggesties

Het is belachelijk dat Elaine praat als ze dood is.
It's ridiculous for Elaine to be talking when she's supposed to be dead. Alright.
Het is belachelijk dat ik hier zit voor iets wat ik niet heb gedaan.
This is ridiculous for me to be in here for something I didn't do.
Ze beseffen niet hoe belachelijk dat zou zijn.
I don't think they realise how ridiculous that would be.
En het is belachelijk dat de F.D.A.
And it's ridiculous that the F.D.A.
Weet je hoe belachelijk dat is?
Do you know how crazy that is?
Het is belachelijk dat zij slechts eens per twee weken hun vuilnis aan de straat mogen zetten.
It is crazy that they are forced to put out waste every two weeks.
Het is ronduit belachelijk dat deze gang van zaken gewoon wordt gecontinueerd.
It is quite ridiculous that this state of affairs should be allowed to continue.
Het is zonder meer belachelijk dat leden van het Europees Parlement niet kunnen deelnemen aan de debatten.
It is absolutely ridiculous that Members of the European Parliament cannot take part in debates.
Het leek belachelijk dat we allebei zouden moeten lijden.
It just seemed ridiculous that we'd both end up suffering.
Het is belachelijk dat ze mensen potentieel gevaarlijke medicijnen geven...
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.
Ik vind het belachelijk dat je niet naar 't derde honk gaat.
Because I think it's ridiculous that you won't just move over to third base, so...
Maar het lijkt belachelijk dat iemand als ik zo'n foto niet laat maken...
But now, while I'm talking about it, I feel like it's ridiculous that someone like me would cancel a photo-op.
Het is belachelijk dat iemand met een lichamelijke handicap een trap moet overwinnen.
It is ridiculous that those with a physical disability should face barriers such as stairs.
Het is belachelijk dat je vond dat handen vast houden met Robin niet vreemd was.
It's ridiculous that you won't admit holding Robin's hand was weird.
Sonische troffel, heb je door hoe belachelijk dat klinkt?
Sonic trowel, you realise how ridiculous that sounds?
Ben, besef je hoe belachelijk dat klinkt?
Ben, do you realize how ridiculous that sounds?
Ik bedoel, het bedrag aan losgeld is zo belachelijk dat het iets moet betekenen.
The amount of the ransom is so ridiculous that it must mean something.
Ik vind het belachelijk dat Gypsy niet zes meter wil lopen... om mijn auto te maken.
I find it ridiculous that Gypsy won't walk 20 feet... to look at my car.
Het is belachelijk dat jullie denken dat ik er ook maar iets mee te maken heb.
It's ridiculous that you think I have anything to do with this.
Is het belachelijk dat ik dit citeer?
Is it ridiculous that I'm quoting this?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 149. Exact: 149. Verstreken tijd: 167 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo