Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "belachelijk maakt" in Engels

make fun of
make a fool of
ridicule
you're making fun of
Ik bedoel, als je iemand belachelijk maakt en zij lachen.
I mean, like, you know, like when-when... when you make fun of someone and then they laugh.
Als je mijn caravan belachelijk maakt, Aidan, dan maak je mijn erfenis van mama belachelijk.
You know when you make fun of my trailer, Aidan, you're making fun of my inheritance from Mom.
U houdt er misschien een andere mening op na, maar als u ons belachelijk maakt, uitscheldt en ons anti-Europeanen noemt, ondermijnt u de democratische legitimiteit van uw eigen project.
You may have a different view but, when you ridicule us, run us down and call us anti-Europeans, you undermine the democratic legitimacy of your own project.
Ik vind dat het Parlement zich hiermee, in een debat over een belangrijk onderwerp als Europa 2020, volsagen belachelijk maakt en uitsluitend open deuren intrapt.
I believe that the resolution does much to ridicule this House which, in such an important debate as Europe 2020, is capable of doing nothing other than stating the obvious.
Stoort het hem, als je hem belachelijk maakt?
Does he mind when you make fun of him?
Hoe komt het dat als jij een kind wilt laten praten, je altijd mij belachelijk maakt?
How come when you want to get a kid to talk, you always make fun of me?
en die alle autoriteit belachelijk maakt... zelfs al is het zijn ex-vrouw die 1500 km ver weg woont.
whose wardrobe consists of 15 pairs of the same jeans, jackets, and shirts, and who likes to make fun of any and all authority, even if it's his ex-wife who lives 1,200 miles away.
Iets wat u tegelijkertijd belachelijk maakt.
You want to throw yourself into this crime as a way out.
Als hij m'n accent maar niet belachelijk maakt.
I hope he's not making fun of my accent.
Dat klinkt nog steeds alsof je me belachelijk maakt.
You know, that still sounds like you're making fun of me.
Je gaat beter weg voor je jezelf belachelijk maakt.
I suggest you leave before you embarrass yourself.
Iets wat u tegelijkertijd belachelijk maakt.
and at the same time, it makes you ridiculous.
Ik heb het gevoel dat je mij belachelijk maakt.
I feel like you're patronizing me.
Ik praat niet met iemand die alles bekritiseert en belachelijk maakt.
I don't talk to somebody who criticizes and ridiculizes everything.
Een groter probleem is dat hij IBM belachelijk maakt.
The bigger problem is that he is ridiculing IBM.
Dat je je vriend belachelijk maakt.
How you've treated your friend.
Het lijkt erop alsof je de staat Californië belachelijk maakt.
It looks like you're out there thumbing your nose at the state of California.
Ik moet even naar m'n zuster voordat ze ons belachelijk maakt.
I should speak to my sister before she exposes us all to ridicule.
Hij schiet ons zo nog neer omdat je zijn taal belachelijk maakt.
He's going to shoot us just so you'll stop murdering his language.
Ik kan niet geloven dat je mijn gebed belachelijk maakt.
I can't believe you'd mock my prayer.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 55. Exact: 55. Verstreken tijd: 74 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo