Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "belachelijk maken" in Engels

make fun of
ridicule
mock
make a fool of
embarrass
make a mockery of
rip on
make fools of
make an ass
make a fool out of myself
humiliate

Suggesties

Jullie mogen me niet constant belachelijk maken.
You guys can't make fun of me the whole time.
Omdat deze kinderen alles belachelijk maken.
Because these kids make fun of everything.
Me belachelijk maken door me Sneeuwwitje te noemen.
Me ridicule to call me Snow White.
De woordvoerder van het rijk wilde hun geloof belachelijk maken.
The empire spokesman trying to ridicule their religion.
Mensen mogen mij zoveel belachelijk maken als ze willen.
People can mock me all they want.
Hem belachelijk maken met z'n Engels en z'n stijl van kleden is pure pesterij.
To mock his poor language skills or sloppy dress code is plain bullying.
Ik wilde je held niet belachelijk maken.
I didn't mean to make fun of your hero.
Ik wil dat iedereen plechtig zweert, dat ze m'n gouden ketting niet meer belachelijk maken.
I'm going to need everyone to solemnly swear, that they will no longer make fun of my gold chain.
Als je mensen belachelijk maken leuk vindt...
If you think it's so cool to make fun of people...
Jullie willen ons belachelijk maken en dat is gelukt, hoor.
You and your fembots just want to make fun of us. Well, mission accomplished.
Ik wil je niet belachelijk maken, maar je draagt allemaal merkkleding.
I'm not trying to make fun of you but the clothes you wear they're all brand names.
Overijverige strijdkrachten; bemoeizieke buren die hen belachelijk maken en nawijzen.
An overzealous armed forces; nosey neighbors who ridicule and point fingers.
Je kan Finn niet meer belachelijk maken.
You can't make fun of Finn anymore.
Als je mensen belachelijk maken leuk vindt... zal ik dat ook eens met jou doen.
If you think it's so cool to make fun of people... maybe I should come down here and make fun of you.
'Ik zal mensen niet belachelijk maken.
"I will not make fun of people."
Jullie mogen me niet meer belachelijk maken!
You're not supposed to make fun of me anymore!
Een stel mensen bij elkaar die naar een slechte film kijken en het belachelijk maken.
A bunch of people sit around and watch a bad movie and make fun of it. It's ironic.
Wil je mijn dove broer ook belachelijk maken?
I got a deaf brother, you want to make fun of him, too?
Lily is mijn vriendin, ik ga haar niet belachelijk maken omdat ze haar dromen probeert te volgen.
No. Lily is my friend and I'm not going to make fun of her for trying to follow her dreams.
Weet je, ik kan jouw naam ook belachelijk maken, hoor.
You know, I can make fun of your name, too.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 195. Exact: 195. Verstreken tijd: 378 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo