Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bengaalse tijger" in Engels

als ik de keuze had zou ik liever door een leeuw gedood worden of een bengaalse tijger.
If this is my weird life, I'd rather have been eaten by a lion or a Bengal tiger.
De Bengaalse tijger, al een eeuw uitgestorven, komt terug.
The Bengal Tiger, extinct for over a century is making a comeback.
Een Bengaalse tijger is het echte spul.
A Bengal tiger is the real deal.
Dat lijkt me een Bengaalse tijger, dames en heren.
That's a Bengal tiger, ladies and gentleman.
Het lijkt het werk van een Bengaalse Tijger.
I've seen the work of a Bengal Tiger.
U komt nu het Kanha reservaat binnen waar de Bengaalse tijger woont.
'You are now entering the Kanha preserve, home of the Bengal tiger.
In 1958 een Bengaalse tijger, Shivpuri, India.
In '58, a Bengal tiger, Shivpuri, India.
Zij zullen een echte Bengaalse tijger zien.
They could see a real Bengal tiger.
Je proza springt van de pagina als een Bengaalse tijger.
Your prose leaps off the page like a bengal tiger.
Kijk, dames en heren hoe ik mijn assistente Louise verander in een Bengaalse tijger.
Right now, watch, ladies and gentlemen, as I transform my lovely assistant Louise... into a Bengal tiger.
Achter de andere, een Bengaalse tijger.
Behind the other, a Bengal tiger.
In plaats van een waakhond, hebben ze een grote Bengaalse tijger.
Instead of a guard dog, they've got this bloody great big Bengal tiger.
Een villa in Coral Gables, een witte Bengaalse tijger.
Mansion in Coral Gables, a white Bengal tiger.
Als we naar Bangladesh moeten gaan om een Bengaalse tijger te vinden, dan doen we dat.
If we have to go Bangladesh to find a Bengal tiger, that is what we will do.
Is het een witte Bengaalse tijger?
Is it a white Bengal tiger?
Ik kende de kaakdruk van de witte haai, de sprongkracht van een Bengaalse tijger.
I knew the bite pressure of a great white shark, the vertical leap of a Bengal tiger.
Na drie dagen zonder eten, is een Bengaalse tijger hongerig genoeg om een man op zicht op te eten.
After three days without food, a Bengal tiger is hungry enough to eat a man on sight.
Dit park is één van de plaatsen in India waar je de Bengaalse Tijger nog in het wild kunt zien.
This park is one of the places in India where you can see a Bengal Tiger in the wild.
Ga samen op de foto met een gorilla of een indrukwekkende Bengaalse tijger!
You can even have your photo taken with a gorilla or a spectacular Bengal tiger!
In India heeft de inadequate strijd tegen smokkelaars geleid tot een dramatische stijging van de stroperij waardoor de populatie van bijvoorbeeld de Bengaalse tijger opnieuw bedreigd wordt.
In India, an inept fight against smugglers has led to a situation in which a dramatic rise in poaching has once again threatened the population of the Bengal tiger, for example.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 40. Exact: 39. Verstreken tijd: 68 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo