Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bestelen" in Engels

En vanavond ga ik jullie bestelen.
And tonight, I'm here to rob you.
Ik ga de verkoopautomaat niet proberen te bestelen.
I'm not going to rob the vending machine.
Deze man wilde Mr Linderman bestelen.
This man tried to steal from Mr. Linderman.
Ze wilden me bestelen, en jij liet ze m'n moeders huis binnen.
They tried to steal from me, and you let them into my mother's house.
Personen die de EU bestelen worden uiterst minimaal vervolgd.
Prosecution against people who rip off the EU is absolutely minimal.
Zelfs als ik een dief was, zou ik m'n museum niet bestelen.
Even if I was a thief, I wouldn't steal from my own museum.
Een van m'n eigen mannen probeert me te bestelen.
Like you said, my own guy is trying to steal from me.
Het is een samenzwering om me te bestelen.
It's a conspiracy to steal from me.
Nee, omdat hij mij wilde bestelen, de Kwade.
No, because he tried to steal from me, the Dark One.
Je beseft dat ze ons bestelen.
You do realize they steal from us.
De ouders van je moeder wilden mij bestelen.
Your mother's folks aimed to steal from me.
Er zijn twee mannen in het oerwoud die me proberen te bestelen.
There are two men in that jungle who are trying to steal from me.
Om mijn eten te nuttigen en mij te bestelen.
To eat my food and steal from me.
Dat moest je bedenken voordat je haar mijn cliënt liet bestelen.
Maybe you should have thought of that before you sent her to rob my client.
Als we elkaar bestelen, kunnen we er niet van leven.
If we steal from each other, we can't make a living.
Ik ga geen wapens stelen zodat hij m'n volk weer kan bestelen.
I'm not going to steal guns for that devil to rob and kill my people again.
Geen sterveling zou de kluis van Seth kunnen bestelen.
No mortal could rob Set's vault.
Wij... we bestelen soms toeristen.
We... We rob tourists, sometimes.
Waarom zou Sanchez Mr Santini bestelen?
But why would Sanchez rob Mr. Santini?
Jij bent een voortvluchtige en wilt de machtigste man van Engeland bestelen.
You, on the other hand, are wanted fugitive, and about to steal from the most powerful man in England.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 412. Exact: 412. Verstreken tijd: 96 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo