Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "betekenis" in Engels

Suggesties

Het heeft een speciale betekenis voor Paul.
Well, this place has a very special meaning for Paul.
Het heeft blijkbaar betekenis voor de moordenaar.
So, it obviously has some kind of meaning to the killer.
Duizenden mensen, een staatshoofd, militaire betekenis.
Thousands of people, head of state, military significance.
Ik snap de ware betekenis niet.
I still do not see the real significance.
De betekenis van kernenergie neemt daarom voortdurend toe.
The importance of nuclear energy is increasing constantly, for this very reason.
Volgens wetenschappers hebben ze een astronomische betekenis.
Some scientists think the pyramids... have a certain astronomical importance.
Weer zo'n liedje met een verborgen betekenis.
One of those "look for the hidden meaning" songs.
Eerder 'n algemene betekenis dan feiten.
More like a general meaning than an exact record.
Vreemd hoe woorden hun betekenis verliezen.
It's strange how some words lose their meaning here.
Een kind zou mijn leven betekenis geven.
You know, having a child would give my life meaning.
Er zijn nummers met een speciale betekenis.
Well, I guess there's certain songs with extra meaning.
Ze moet over een ervaring schrijven van enige betekenis.
She's supposed to write about an experience of some significance.
Uniek heeft hier de betekenis van kapot.
"Unique" here having the meaning of "broken".
Deze betekenis werd echter geformaliseerd en aan strikte tradities verbonden.
This meaning was formalized, however, and obeyed strict traditional rules.
De betekenis van jujutsu is zachte/meegaande techniek.
The meaning of the word jujutsu is gentle/flexible technique.
De vrouwenbeweging heeft haar eigen theologische betekenis en gewicht.
The women's movement has its own proper theological significance and gravity.
Het woord heeft niet altijd precies dezelfde betekenis.
The word does not always have exactly the same meaning.
Veel foto's krijgen een extra, symbolische betekenis.
Many of the photographs take on an extra, symbolic meaning.
Voor nieuw-apostolische christenen hebben de kerkdiensten een bijzondere betekenis.
To New Apostolic Christians, Divine Services have a special meaning.
Hierdoor wordt de betekenis van deze lijnen uitgelicht.
As result of that the meaning of these lines becomes more clear.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11091. Exact: 11091. Verstreken tijd: 113 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo