Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "betrappen" in Engels

Suggesties

Hopelijk betrappen we haar op heterdaad.
Let's hope we catch her in the act.
Prachtige Duitse soldaten betrappen die rare smokkelaars op heterdaad.
Marvelous German soldiers catch those weird smugglers in the act and arrest them all.
Hoe dan ook, laat je niet betrappen.
Whatever it is, don't get caught.
Het kan nog erger worden als ze je betrappen.
You get caught, it could get worse.
Ik wilde de broers niet betrappen.
I didn't want to bust the brothers.
Ik moet Amal betrappen tijdens deze levering.
Okay? I need to bust Amal on this car delivery.
Kavanaugh mag ons niet met jou betrappen.
We can't let Kavanaugh catch us with you, man.
Hij probeerde ons altijd te betrappen.
He was always trying to catch us out.
Laat Tony je daarmee niet betrappen.
Don't let Tony catch you with that.
De valsspeler die je zult betrappen kan gewelddadig worden.
The man you're going to catch cheating, he may get violent.
Ik probeerde Keith op heterdaad te betrappen.
I was trying to catch Keith in the act.
Maar laat Sheila je niet betrappen.
Okay, but don't let Sheila catch you.
Heel af en toe betrappen we onszelf op een leugen.
Every now and then, we catch ourselves living a lie.
Als ze je betrappen... gaat dat nare gevolgen hebben.
If they catch you, it would be very bad for you.
We zullen Proctor persoonlijk moeten betrappen terwijl hij een partij XTC maakt, om hem op drugsbezit te pakken.
We'd pretty much have to catch Proctor in the warehouse personally cooking up a batch of ecstasy in order to make the drug charges stick.
Als ik hem op heterdaad kan betrappen... en hem dwingen Pezuela te verraden.
Now if I can catch Rios red-handed and make him give us Pezuela? If you can do that, so can the feds.
Oké WII, maar laatje vrouw je niet betrappen.
OK, Will, but don't let your wife catch you.
Drie mannen vroegen me uit via Flirtual, zo kan ik hem betrappen.
Three guys asked me out on Flirtual, and this way I can catch him.
Misschien kan ik nu de politie ergens op betrappen.
Maybe this time I can actually catch the police doing something.
Want de volgende kan een van hen jullie betrappen.
Because the next time, one of them might catch you.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 646. Exact: 646. Verstreken tijd: 100 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo