Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: bevoegd voor
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bevoegd" in Engels

Suggesties

Edelachtbare, Mr. Richard is een bevoegd, deskundig, misdaad beoefenaar.
Mr. Richard is a competent, experienced, criminal practitioner.
Ik zal zeggen dat je bevoegd was.
I'll say you were competent.
Vanaf dat ogenblik is mevrouw Schreyer bevoegd.
From that time on, Mrs Schreyer is responsible.
Ook inzake crisismaatregelen zijn de lidstaten bevoegd.
The Member States are also responsible for crisis measures.
De gemachtigde personen zijn bevoegd: .
The authorised persons shall be empowered:'.
Ik ben bevoegd uw bekrachtiging te aanvaarden.
I am empowered to accept your ratification.
Net zoals jij kapper jouw heeft bevoegd om absoluut belachelijk eruit te zien.
Just like your hairdresser has empowered you to look absolutely ridiculous.
U mag beslissen of ik daartoe bevoegd ben.
Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that.
Natalie is opmerkelijk bevoegd dit te getuigen.
Natalie is uniquely qualified to bear witness on that.
Alleen bevoegd personeel gaat mee op de kustweg.
Only authorized personnel will be joining us on the coastal path.
Europa is hiervoor immers niet bevoegd.
De Unie is hiervoor niet bevoegd.
It does not fall under the competence of the Union.
Deze ruimte is alleen voor bevoegd personeel.
This area is for authorized personnel only! Leave.
De Commissie is bovendien exclusief bevoegd inzake staatssteun.
In addition, the Commission has exclusive competence in matters of state aid.
Wij zijn bijvoorbeeld bevoegd op het gebied van werkgelegenheid.
We have competence in the area of employment, for example.
Sorry, alleen bevoegd medisch personeel.
I'm sorry, authorized medical personnel only.
Bovendien waren de vertegenwoordigers niet bevoegd hun provincie te binden.
Furthermore, the representatives were not authorised to render decisions binding upon their provinces.
De ombudsman is een bevoegd en onafhankelijk jurist.
The mediator shall be a qualified, independent legal expert.
Het Europees Parlement is in dezen niet bevoegd.
The European Parliament does not have the competence to act in this area.
Enkel rechterlijke instanties zijn bevoegd om bewaring te bevelen.
Only the judicial authorities should have the power to order detention, says the European Parliament.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5694. Exact: 5694. Verstreken tijd: 118 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo