Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: bewaring van gegevens
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bewaring" in Engels

Suggesties

Ik moet het voorlopig in bewaring houden.
I have to keep it in custody for the time being.
Overste Data is veilig in bewaring.
Captain, Commander Data is safely in custody.
Enkel rechterlijke instanties zijn bevoegd om bewaring te bevelen.
Only the judicial authorities should have the power to order detention, says the European Parliament.
Je hebt het huis van bewaring gezien.
So you've seen the house of detention.
Invriezing, een tocht naar het herontwaken na de bewaring van een menselijk lichaam bij extreem lage temperaturen.
Cryonisation, a journey of reawakening after the preservation of the human body at extremely low temperatures.
Manny zou in beschermde bewaring zitten.
Manny was supposed to be in protective custody.
Ga erheen en plaats Mitchell in beschermende bewaring.
Get out there and place Mitchell in protective custody... now.
Hij zit waarschijnlijk in de verzekerde bewaring.
Well, I'm sure he's probably in protective custody.
Zet de dames in beschermende bewaring.
You need to put the girls in protective custody.
Meneer Cicatriz is in verzekerde bewaring gesteld...
Mr. Cicatriz was taken into custody today... at his home in Valley View.
Nimira heeft Guill in bewaring genomen.
Chief Examiner Nimira has taken custody of Mr. Guill.
We zetten zuster Alice in beschermde bewaring.
We'll put this Sister Alice into protective custody.
Deze gevangene moet naar beschermende bewaring.
My supervisor ordered this inmate in protective custody.
Audrey Parker zat nog in bewaring vier uur geleden.
Audrey Parker was still in custody four hours ago.
Ik ben alleen onder beschermende bewaring.
I'm only under protective custody.
Hij zit in beschermende bewaring en is op weg naar Parijs.
He's under protective custody and on his way to Paris.
Je moet echt in beschermende bewaring.
You really should be in protective custody.
De verdachte blijft in bewaring in de federale gevangenis.
The defendant is remanded to the custody of the federal penitentiary.
Oké, zet hem in verzekerde bewaring.
All right, get him into protective custody.
We coördineren met de RCMP om hem in beschermende bewaring te plaatsen.
We're coordinating with the RCMP to put him into protective custody.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2120. Exact: 2120. Verstreken tijd: 123 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo