Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bij voorkeur" in Engels

preferably
ideally
preferentially
by preference
in preference
preferred
prefer to
preferable to
with priority

Suggesties

Afgesloten opleiding, bij voorkeur als fietsenmaker.
Craftsman's training, preferably as a bicycle mechanic.
ADR-procedures moeten voor de consument bij voorkeur kosteloos zijn.
ADR procedures should preferably be free of charge for the consumer.
Anders moet regelmatig water worden toegevoegd - bij voorkeur zacht regenwater.
Otherwise water must be added regularly - ideally soft rain water.
Dwerggeiten zijn kuddedieren start bij voorkeur met een aantal dieren.
Dwarf goats are herd animals so ideally start with a number of animals.
Pure plantaardige grondstoffen die uitsluitend en bij voorkeur gebruikt van gecertificeerde plantages.
Pure plant-based raw materials were used exclusively and preferentially from certified plantations.
Quasars komen bij voorkeur voor in de zwaarste melkwegstelsels.
Quasars preferentially occur in the most massive galaxies.
De naveleindstukjes worden bij voorkeur direct verwerkt.
Preferably, the heel end cores should be processed immediately.
De unit-non-respons wordt gewogen, bij voorkeur naar aantal werknemers.
Unit non-response shall be weighted, preferably by number of persons employed.
Gloeilampen worden bij voorkeur in de normale bedrijfsstand gemeten.
Filament lamps shall be measured preferably in the normal operating position.
Deze concentraties worden bij voorkeur op natte basis gemeten.
Preferably, the concentrations should be measured on a wet basis.
Voorzichtig en bij voorkeur in een groot open veld.
Carefully and preferably in a large, open field.
Ze zochten respectabele types, bij voorkeur maagdelijk.
They were looking for respectable types, preferably virgins.
We laten dingen etteren totdat ze uitbarsten in woede ongepast bij voorkeur tijdens een bruiloft of basisschool afstuderen.
We let things fester until they erupt in inappropriate anger preferably during a wedding or elementary school graduation.
Laat mr Butler koffie brengen, bij voorkeur sterk.
Get Mr Butler to bring up some coffee, preferably strong.
Ik moet ze beiden ontmoeten, bij voorkeur op hetzelfde moment.
I would need to meet them both, preferably at the same time.
Maar bij voorkeur alleen op hun vrije dagen.
Yes. But preferably only on their days off.
Mijnheer Carson, elke vrouw heeft nu en dan wat aandacht nodig, bij voorkeur op een niet geheel fatsoenlijke manier.
Mr. Carson, all women need someone to show a bit of interest every now and then, preferably in a manner that's not entirely proper.
Levend, bij voorkeur, maar ik zal het andere accepteren.
Alive, preferably, but I'll accept the other.
Maar bij voorkeur niet door de tralies van een ondervragingscel.
Preferably not through the bars of an interrogation cell.
$4.5 miljoen hebben in biljetten nodig, bij voorkeur in kleine porties.
$4.5 million in unmarked bills, preferably small denominations.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2467. Exact: 2467. Verstreken tijd: 152 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo