Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bijwoordelijke bepaling" in Engels

adverbial clause
Sinds wanneer is mijn achternaam... een bijwoordelijke bepaling geworden?
Since when did my last name become a predicate adjective?
Een bijwoordelijke bepaling of een voorzetselvoorwerp komen altijd in de zin direct na het werkwoord. onjuist Er is één groep van werkwoorden, welke een subjectieve waarneming of een emotie uitdrukken, waarbij het lijdend voorwerp direct achter de persoonvorm staat. (Les2.C.).
An adverbial object or prepositional phrase always follows verb. false There is one general class of verbs, those showing subjective perception or emotion, which regularly take the direct object directly after the verb (Lesson2.C.).
de bijwoordelijke bepaling, het zinsdeel dat de vragen wanneer, waarom, waar, hoe lang, hoe, in welke mate, hoe ver, etc. beantwoordt.
Adverbial modifiers, answer when, why, where, how long, how, to what extent, to what degree, who far, etc.

Andere resultaten

(Bijwoordelijke zinnen ter aanduiding van tijd zijn meestal geplaatst aan het begin van een belangrijke bepaling die aan het hoofd van een zin.) Voorzetsel-zinnen zijn geplaatst op een plaats Wijze Tijd orde, als in het Engels (maar niet Duits).
(Adverbial phrases denoting time are usually placed at the beginning of a main clause that is at the head of a sentence.) Prepositional phrases are placed in a Place Manner Time order, as in English (but not German).
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4. Exact: 3. Verstreken tijd: 91 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo