Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "blauw oog" in Engels

Deze kwam er met een blauw oog van weg.
This one was left with a shiner.
Akelig blauw oog had dat kind.
Pretty nasty shiner the kid has.
Die piraat had één blauw oog.
The pirate had one blue eye.
Ze heeft een gebroken sleutelbeen en een blauw oog, maar... het is ongelofelijk ze ziet er niet minder mooi uit.
She has a broken collarbone and one blue eye, but... it's unbelievable she sees no less beautiful.
Je krijgt een mooi blauw oog.
You are going to have a good shiner.
Als je echt iets duidelijk wil maken... dan is er soms geen beter alternatief dan een goed blauw oog.
If you really need to make a point, sometimes, there's no substitute for a good shiner.
Deze klungel, met de restanten van een blauw oog, is Conn Conagher.
This galoot, here, sporting the remains of a shiner, is Conn Conagher.
Een blauw oog, gespleten lip.
A shiner, a cut lip.
Als jij er alleen een blauw oog van hebt, was het een goede ruil.
If all you got is that shiner, then it's a good trade.
Toen ik vijftien was, kwam ik op school met een blauw oog en een kapotte lip.
When I was 15, I showed up at school with a shiner and a bloody lip.
Hij eindigt met een blauw oog, zij eindigt dood.
He ended up with a shiner; she ended up dead.
Lolbroek, he? Misschien moeten we even met blauw oog gaan praten?
fun trousers, he? we must perhaps will talk just as with blue eye?
Ik heb haar thuis zien komen, blij en glimlachend, en een uur later uit haar appartement zien komen met een blauw oog.
Look, I've seen her come home all happy, and smiling, and come out of her apartment an hour later with a shiner.
Ik gaf je wel een blauw oog, ja.
Although, I did give you a shiner. Didn't I?
Een blauw oog, of niet?
It's a shiner, isn't it?
Is het een wit konijntje met een rood oog en een blauw oog?
Is it a white bunny with one red eye and one blue eye?
Het enige dat ik deed was jou een blauw oog geven, is het niet?
Although I did give you a shiner, didn't I?
Deze voorwaarde leidt tot een van de meer naar buiten zichtbare en klassieke symptomen van infectieuze hepatitis: "Hepatitis blauw oog."
This condition leads to one of the more outwardly visible and classic signs of infectious hepatitis: "hepatitis blue eye."
Een schitterend blauw oog.
A right bloody shiner.
Een verkoper met een blauw oog.
A salesman with a shiner.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 103. Exact: 103. Verstreken tijd: 75 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo