Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "blauwe reiger" in Engels

grey heron
blue heron
Blauwe Reiger
De blauwe reiger wordt behalve in natuurgebieden ook vaak in de stad gezien, in de buurt van grachten en vijvers. Dit gebeurt vooral in de winter, omdat ze na een paar dagen vorst geen voedsel meer kunnen vinden.
In addition to nature areas, the grey heron is also often seen in cities and in the vicinity of ditches and ponds, particularly in the winter after a few days of freezing weather when food is scarce.
Soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
Species Grey Heron (Ardea cinerea)
Hij is een Amerikaanse blauwe reiger.
He's A... a great blue heron.
Foto: blauwe reiger in de Damse Vaart niet ver van waar ooit Monnikenrede lag.
Picture: blue heron in the canal not far from where Monnikenrede once was.
Mijn mening over De Blauwe Reiger:
My opinion of De Blauwe Reiger:
Nederlandse naam: Blauwe Reiger
Dutch name: Blauwe Reiger
De oevervegetatie vormt de perfecte uitvalsbasis voor een hinderlaag van de blauwe reiger, die je hier regelmatig aan het werk kunt zien. Aalscholvers, eenden en andere watervogels zijn hier evenmin vreemd.
The vegetation on the shores forms the perfect base for an ambush of the blue heron, that can be spotted here often. Cormorants, ducks and other waterbirds are also very common here.
Er zijn niet veel reigernesten te vinden op Texel. Van de roerdomp en de blauwe reiger broedt maar een enkeling op Texel.
You won't find many nests from heron species on Texel. Only several nests from the grey heron and bittern are found on Texel.
Blauwe reiger, Eworm, via
Grey Heron, Foto Eworm, via
Blauwe reiger | Encyclopedie van Ecomare
Grey heron | Ecomare's encyclopedia
De Blauwe Reiger - Restaurant (2880 Weert)
De Narren - Restaurant (2880 Weert)
Onderwerp: Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Subject: Grey Wagtail (Motacilla cinerea)
Mark Kuiper fotografie - Video: Blauwe reiger probeert een te grote baars op te eten
Mark Kuiper photography - Video: Heron tries to eat a perch which is too big
Ik zag een blauwe reiger.
Derde foto: blauwe reiger
Third picture: a gray heron
Vroeger dachten vissers dat de vis op de geur van de reigerpoten af kwam. Tegenwoordig broeden er ongeveer zes paartjes blauwe reiger op Texel.
Fishermen used to think that fish were attracted to the odor of the grey heron's feet. Presently, around six pairs of herons nest on Texel.
Nederlandse naam: Blauwe Reiger
Dutch name: Grote Barmsijs
Nederlandse naam: Blauwe Reiger
Dutch name: Middelste Zaagbek
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Goliath Heron (Ardea goliath)
In de twintigste eeuw werd ruim de helft van alle moerassen drooggelegd, waardoor de blauwe reiger veel leefgebied verloor.
In the 20th century, more than half of all the marshes were drained, decimating much of its living area.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 20. Exact: 20. Verstreken tijd: 36 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo