Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bloeduitstorting" in Engels

hematoma
bruising
bruise
haematoma
hemorrhage
extravasation
hemothorax
Ecchymosis
bruised
Maar deze bloeduitstorting is te specifiek.
But the hematoma is too specific for a roof-jumper scenario.
Niveau 3 letsel met een enorme bloeduitstorting.
Grade III injury with a huge hematoma.
Elke bloeduitstorting zal dan zichtbaar worden.
Any bruising should show up in AV.
Bijwerkingen bij vrouwen De meest frequent gerapporteerde bijwerkingen zijn ovariële cysten, hoofdpijn en lokale reacties op de injectieplaats (pijn, roodheid, bloeduitstorting, zwelling en/of irritatie).
Side effects in women The most commonly reported side effects are ovarian cysts, headache and local reactions at the injection site (pain, redness, bruising, swelling and/ or irritation).
Sally heeft een bloeduitstorting in haar gezicht.
Did you look at Sally's face? I think she has a bruise.
U komt terug met een bloeduitstorting.
You come back with a bruise.
Mijn diagnose... bloeduitstorting, blauwe plek.
My diagnosis... hematoma, contusion.
Dat zei ik ook tot ik... een bloeduitstorting op zijn gehemelte vond.
That's what I said until I found... a hematoma on the roof of his mouth.
Volgens het rapport was de bloeduitstorting op haar gezicht recent toen ze stierf.
According to the report, the bruise on her face was recent when she died.
Breuk in wervel T-12 met bloeduitstorting.
All right, fracture in the T-12 with hematoma.
Misschien ben je geïnteresseerd in die bloeduitstorting op haar arm.
I thought you might be interested in this bruise on her arm.
Okee, hij had een bloeduitstorting op z'n gezicht.
Okay, he had a bruise on his face.
En een bloeduitstorting in het linker hersengebied.
And a hematoma to the left temporal area.
Ze heeft een enorme bloeduitstorting in haar lever.
She has a massive hematoma in her liver.
Er is een perinephrische bloeduitstorting rond het had ik niet gezien.
There is a perinephric hematoma around the vasculature that I missed before.
Hij heeft een bloeduitstorting die zijn luchtpijp dichtdrukt.
He's got a hematoma pressing on his trachea.
En meest recent, een bloeduitstorting rond haar oog dat bijna volledig genezen was.
And, most recently, a bruise around her eye that was almost entirely healed.
Mr Foster... als we de bloeduitstorting mogen opereren... kunnen we de DIC beter behandelen.
Mr. Foster, if you allow us to operate on the hematoma, that puts us in a better position to treat the DIC.
Goed te zien dat die bloeduitstorting niet al te ernstig is.
I'm glad to see that bruise.
Hoe dan ook... het viel me op dat Mr. Nightingale een bloeduitstorting op z'n wang had.
Anyways... I noticed Mr. Nightingale had a bruise on his cheek.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 97. Exact: 97. Verstreken tijd: 93 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo