Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bloemrijke taal" in Engels

purple prose
flowery language
Uw bloemrijke taal bezorgt me een kloppende stijve.
Thy flowery language doth give me a right throbbing bone-on!
Het samenstellen van een goede internet site is meer dan een paar mooie plaatjes en een aantal bloemrijke taal.
Putting together a good internet site is more than just a few pretty pictures and some flowery language.
Hij schuwde bloemrijke taal en vermeed de dichterlijke beeldspraak die niet meer was dan een spel met woorden.
He shunned flowery language and avoided the mere poetic imagery of a play upon words.
Je openingsparagraaf moet duidelijker je bedoelingen weergeven... in plaats omwegen te bewandelen met bloemrijke taal.
Your opening paragraph should more clearly state your intentions rather than beating about the bush with flowery language.
Als je eens wist hoelang het me heeft gekost om die bloemrijke taal op te stellen...
If I told you how long it took me to craft that flowery language...
Als hij nou in paars en fijn linnen gekleed was geweest en zijn verhaal in bloemrijke taal verteld had, was hij misschien echt de eigenaar van De Edelsteen.
Unless he was dressed in purple and fine linen and told his story in words of oil and honey, he could not be the possessor of the gem.
EP-leden houden er maar zelden rekening mee dat hun betoog simultaan in een andere taal wordt vertolkt, dus gebruiken zij vaak bloemrijke taal, grapjes en woordspelingen die alleen met de grootste moeite of soms helemaal niet kunnen worden vertaald.
MEPs rarely bear in mind that their discourse is simultaneously interpreted into other languages, so they often use colourful language, jokes and wordplay, which can be extremely difficult, if not impossible, to translate.
Ik gebruik nooit bloemrijke taal, maar dit zou ik sereen noemen.
I'm not one for flowery words, but tranquil comes to mind.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik kom uit het noorden en hou niet van bloemrijke taal, maar ik wil de heer Whitehead en de ambtenaren van de Commissie danken voor de inspanningen die zij hebben gedaan om dit voorstel zo snel mogelijk te kunnen verwezenlijken.
Mr President, Commissioner, as a Scandinavian, I do not usually go in for flowery language, but I wish to thank Mr Whitehead and the Commission's officials for the intensive work done so that we might quickly have this proposal turned into a reality.
Raar moment voor bloemrijke taal.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10. Exact: 10. Verstreken tijd: 29 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo