Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "boven te komen" in Engels

overcome
to come upstairs
to come up
to get up
surface

Suggesties

Deze wijkplaats helpt mensen om onwetendheid te boven te komen.
This retreat helps people to overcome ignorance.
Hij ontwikkelde technieken om de nadelige gevolgen van vrijwel elke soort drugs te boven te komen.
He developed techniques to overcome the adverse effects of virtually every type of drug.
Ze vroeg me boven te komen.
She asked me to come upstairs.
Laten we ons er opnieuw toe verbinden om de afschuwelijke gevolgen van antipersoneellandmijnen te boven te komen.
Let us renew our commitment to overcome the awful impact of anti-personnel landmines.
Dat is veel om te boven te komen.
That's a lot to overcome.
Ik hielp je ze te boven te komen.
I was helping you to overcome them.
Europa moet collectief stappen ondernemen om de huidige situatie te boven te komen.
Europe must take collective action to overcome the current situation.
Ik ben nog jong genoeg om dit weer te boven te komen.
I'm still young enough to this again to overcome.
Het is moeilijk de gevolgen te boven te komen, en dat zal nog lange tijd zo zijn.
The consequences are difficult to overcome, and will continue to be so for a long time to come.
Angsten waarvan ik had gedacht, ze nooit te boven te komen.
Fears I thought I'd never be able to overcome.
We probeerden boven te komen - Hanna.
We've been trying to get upstairs a couple of times, but...
M'n gevoelens voor Robin lijken weer boven te komen.
I think my feelings for Robin may be resurfacing.
We worstelden allebei om boven te komen.
We would like wrestle to get on top.
Ik probeer nog steeds dat moment te boven te komen.
I'm still trying to recover from that moment.
Dwing me niet naar boven te komen.
Now, don't make me come up those stairs.
En hier gaan ze proberen naar boven te komen.
And this is where they'll try to come up.
Maar de oude instincten lijken boven te komen.
But it's like them old reflexes comin' back.
Beneden wacht iemand om naar boven te komen.
Down below, someone is waiting to come up.
We moeten proberen er boven te komen.
We hadden beloofd niet naar boven te komen.
We had promised not to come up.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 479. Exact: 479. Verstreken tijd: 129 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo