Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "boze oog" in Engels

evil eye
bad eye
stink eye
evil stare

Suggesties

Mensen beweren terecht dat ze het boze oog gebruikt.
People claim, for good reason - that she uses the evil eye.
Het boze oog heeft z'n werk gedaan.
The evil eye's done its work.
Het grote, boze oog in de lucht.
Big bad eye in the sky.
Hij geeft me het boze oog.
He's giving me the stink eye.
Dit Russische Boze Oog is erg intens.
This Russian stink eye... it's pretty intense.
Dit helpt ook tegen het boze oog.
It's good against the evil eye, too.
Wil je het boze oog uitlokken?
Do you want to tempt the evil eye? (TUT-TUTTlNG)
Het boze oog werkt niet bij mij.
The evil eye doesn't work on me.
De oude vrouw is aangekeken met het boze oog.
Someone has put the evil eye on the old lady.
Dienstmaagden zwaaiden met lichten en voerden velerlei rituelen uit die het boze oog moesten afweren.
Maids waved lights and performed many rites to ward off the evil eye.
In de Chinese mythologie, de knoflook een truc tegen het boze oog.
In Chinese mythology, the garlic a ploy against the evil eye.
Je kon zelf ook het boze oog gebruiken.
Or you can throw someone the "evil eye".
Ze had hem het boze oog gegeven.
She put the malocchio on him, the evil eye.
Ik bescherm je tegen het boze oog.
I'll protect you from the evil eye.
De kapitein denkt dat u het boze oog heeft.
The captain thinks you've got the evil eye.
Owen Amargh gaf hem het boze oog.
The widow Moore gave him the evil eye.
Het boze oog is weg van je.
Evil eye is off of you.
Het boze oog kijkt beide kanten op.
The evil eye goes both ways.
Onthoud, het rode lampje knippert vier keer en ik heb gevraagd om het niet te laten branden want we willen niet dat dit boze oog je de hele tijd aanstaart.
Remember the red light will blink four times and then I've asked them to turn it off, because we don't want that evil eye staring at you all the way through.
Toen zwaaiden gehuwde vrouwen met 108 lampen voor hen uit, om het boze oog te weren.
Then women in married status waved 108 lamps before them to ward off the evil eye.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 97. Exact: 97. Verstreken tijd: 89 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo