Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bruine dwerg" in Engels

Wij geloven dat een stuk van de bruine dwerg afgesloten in de maan zit.
We believe that a piece of the brown dwarf... is still lodged inside the Moon.
In een bruine dwerg duurt dit maar kort.
A brown dwarf has nuclear fusion for just a short time.
Een bruine dwerg heeft een ster willen worden.
A brown dwarf is a failed star. It's a wannabe.
Een bruine dwerg heeft dat punt niet bereikt.
A brown dwarf just didn't make it.
Het zou ook kunnen dat Nemesis een bruine dwerg is.
Another possibility is that Nemesis may actually be... a brown dwarf.
Maar de maanmassa is veranderd toen de bruine dwerg het raakte.
But the Moon's mass changed when the brown dwarf hit it.
Als de gasbol minder massa heeft, dan is het een zogenaamde bruine dwerg, of een planeet (zoals Jupiter).
If the ball of gas has less mass, then it is a so-called brown dwarf, or a planet (such as Jupiter).
Een ongedokumenteerde bruine dwerg is plotseling weer tot leven gekomen.
an uncharted brown dwarf has suddenly flared to life again.
Het resultaat is een bruine dwerg een astraal lichaam tussen een zon en een enorme planeet.
The result is a brown dwarf, an astral body in between a sun and a huge planet.
Nu hebben astronomen voor de eerste keer vaste korrels waargenomen in de gasachtige schijf rondom een bruine dwerg - een object dat geen planeet is, maar ook geen ster.
Now, for the first time ever astronomers have spotted solid grains in the gassy disc around a 'brown dwarf' - an object that is neither a planet nor a star.
[...] Meer geloofwaardigheid werd gegeven aan de hypothese dat een "bruine dwerg" ster verantwoordelijk is voor de mysterieuze kracht.
[...] More credence was given to the hypothesis that a "brown dwarf" star accounts for the mysterious force.
De asteroïd die de maan raakte was een bruine dwerg een overblijfsel van een dode ster.
The asteroid that hit the Moon was a brown dwarf... the remnant of a dead star.
Een bruine dwerg is inderdaad een krachtige ster die gemakkelijk een kanteling zou kunnen veroorzaken van de Aardas. Beelden van het ruimteschip SOHO hebben aangetoond dat dit inderdaad al is gebeurd met de buitenplaneten.
A brown dwarf is indeed a powerful star which could easily cause a shift of Earth's axis. In fact, footages from the spacecraft SOHO showed that this has already happened to the outer planets.
Sterker nog, een team van onderzoekers dat speurde naar deze mislukte sterren, vond een bruine dwerg voor elke twee sterren, terwijl ze keken in meerdere gebieden in de ruimte om ons heen.
In fact, a team of scientists searching for these failed stars, found one brown dwarf for every two stars when they looked in several nearby regions of the space.
Is deze bruine dwerg een ster of geen ster?
So is this brown dwarf a star, or not a star?
Inderdaad. Dus 't kan corresponderen met een dubbelster die zich vormt... waarbij je extra massa aan een kant hebt... die zich ook tot een ster vormt of een bruine dwerg... of misschien een heel massieve planeet als Jupiter.
So maybe it's kind of like an analog of a binary star forming, where you've got maybe extra mass on one side that's also going to form into a star or a brown dwarf or maybe a -
Bruine Dwerg Bruine dwergen worden "mislukte sterren" genoemd door sommige sterrenkundigen.
Brown Dwarf Brown dwarfs are called "failed stars" by some astronomers.
Over de bruine dwerg.
About the brown dwarf.
Het is wat een Y-klasse bruine dwerg wordt genoemd.
40 light-years away from Earth. It's what's called a "Y" class brown dwarf.
Een zandstraalmachine geeft een idee van het zand op een bruine dwerg.
The highest moving velocity of a sandblaster... makes it a pretty good analogy for sand in a brown dwarf.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 30. Exact: 27. Verstreken tijd: 80 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo