Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: bureau voor
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bureau" in Engels

Suggesties

Er liggen memo's op Patty's bureau.
There are index cards on Patty's desk.
Ik wilde achter mijn bureau blijven.
I just wanted to stay behind my desk.
Hou de politiek buiten het bureau.
Let's leave politics out of the office.
Detective Assael neemt jullie mee naar het bureau.
Detective Assael is going to take the two of you down to the coroner's office.
Andrew Kaplan weer, van het incasso bureau.
This is Andrew Kaplan again, from the collection agency.
Het bureau ontwikkeld veel aanwinsten ter plaatse.
The agency's developed a lot of assets on the ground.
Julia Walsh laat haar het Midden-Oosten bureau leiden.
Julia Walsh is bringing her back to run the Middle East desk.
Ik zal uw bureau elke dag opruimen.
Don't worry about your desk. I'll tidy it for you every day.
We willen u op het bureau wat vragen stellen.
Mrs. Flynn, we'd like you to come back to the office... answer a few questions.
Peggy en Pete delen het bureau.
I have Peggy and Pete sharing the desk.
Misschien heeft hij het uit Grady's bureau gestolen.
Perhaps he was the one that stole it from Grady's desk.
Ze zijn in Mr Kinseys bureau.
Yes, they're in Mr. Kinsey's office.
Maar dit bureau fraudeert duidelijk met adopties.
But it's clear an adoption being brokered by this agency is a fraud.
Je kan morgenochtend terug naar uw bureau.
You'll be back on your desk tomorrow morning.
Al jullie schriften op mijn bureau, alsjeblieft.
All your exercise books on my desk in a pile, please.
Olivia heeft ooit een bureau nodig.
Because I told you, one day, Olivia will need a desk.
Ondertussen, zit je voorlopig achter een bureau.
In the meantime, you are riding a desk for the foreseeable future.
Richt de camera gewoon op haar bureau.
No, Lionel, just turn the camera towards her desk.
Dat mijn bureau was veranderd in een koffiehoek.
Somebody said that to me, that my desk had turned into a coffee klatch.
Er is een departementale gedragscode op elk bureau.
There is a departmental code of conduct on every desk.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 27106. Exact: 27106. Verstreken tijd: 206 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo