Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "complex getal" in Engels

De functie IMCOSH(string) geeft de hyperbolische cosinus van een complex getal terug.
The IMCOSH(string) returns the hyperbolic cosine of a complex number.
De functie die elk complex getal met module 1 naar zijn kwadraat stuurt verdubbelt het argument.
The map that sends any complex number of module 1 to its square doubles the argument.
De functie IMSINH(tekenreeks) geeft de hyperbolische sinus van een complex getal terug.
The IMSINH(string) function returns the hyperbolic sine of a complex number.
De functie IMTAN(tekenreeks) geeft de tangens van een complex getal terug.
The IMTAN(string) function returns the tangent of a complex number.
De functie IMTANH(tekenreeks) geeft de hyperbolische tangens terug van een complex getal.
The IMTANH(string) function returns the hyperbolic tangent of a complex number.
De functie IMLOG2(tekenreeks) geeft de logaritme met grondtal 2 terug van een complex getal.
The IMLOG2(string) returns the base-2 logarithm of a complex number.
Het reële deel van een complex getal tonen
Get the real part of a complex number
argument (hoek) van een complex getal
argument (angle) of complex number
Het vertrekpunt is zeer eenvoudig: men kiesteen willekeurig complex getal c. Dan neemt men de transformatie Tc(z) = z2 + c.
The starting idea is very simple: we choose an arbitrary complex number c. Then we consider the transformation Tc(z) = z2 + c.
Kan geen willekeurig geheel getal van een complex getal maken
Can't make random integer out of a complex number
Kan geen complex getal omzetten naar geheel getal
Can't convert complex number into a double
De sfeer S3 is dus gevuld met cirkels, één voor elk punt van S 2, dus voor elk complex getal a (dat oneindig mag zijn).
The sphere S3 is therefore filled with circles, one for each point of S 2, that is, for each complex number a (that we allow to be infinite).
Dan kijk je wat er gebeurt als je een standaardoplossing probeert met voor elke coördinaat een eigen beginamplitude maar wel voor allemaal dezelfde exponentiële groeisnelheid (die een complex getal mag zijn).
Then you try a standard solution with a separate starting amplitude for each coordinate but with the same exponential growth speed for all coordinates (which may be a complex number).
Een transformatie T is een operatie die aan elk complex getal z, dus elk punt van het vlak, een ander punt T(z) associeert.
A transformation T is an operation that associates to each complex number z, that is each point in the plane, another point T(z).
De functie COMPLEX(reëel,imaginair) geeft een complex getal terug als de tekenreeks "x+yi".
The COMPLEX(real; imag) returns a complex number of form x+yi.
De functie IMPOWER(tekenreeks) geeft een macht van een complex getal terug, als een tekenreeks of als reëel getal.
The IMPOWER(string) returns a complex number raised to a power.
De functie IMEXP(tekenreeks) geeft de exponent terug van een complex getal als een tekenreeks.
The IMEXP(string) returns the exponential of a complex number.
Teken een oppervlaktefunctie met ofwel twee argumenten of een complex getal. Eerst komt de functie en dan optioneel limieten als x1,x2,y1,y2,z1,z2
Plot a surface function which takes either two arguments or a complex number. First comes the function then optionally limits as x1,x2,y1,y2,z1,z2
Waar a een complex getal is en p'(z) de afgeleide is van p(z). De speciale waarde a = 1 komt overeen met de Newton fractal.
Where a is any complex number and p'(z) is the derivative of p(z).The special choice a = 1 corresponds to the Newton fractal.
Z is een complex getal dat bestaat uit een reëel deel en een imaginair deel.
Z is a complex number that consists of a real part and an imaginary part.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 41. Exact: 33. Verstreken tijd: 51 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo