Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "daarna" in Engels

Suggesties

De dingen werden erg zwaar daarna.
Well, things got pretty rough after that.
Kort daarna werd een luchtsluis geactiveerd.
One of the airlocks was activated shortly after that.
Vaak pleegt die kort daarna zelfmoord.
Because quite often the mother kills herself soon afterwards.
Kom daarna naar mijn huis, daar komen wat mensen.
Good. Afterwards, I want you to come back to my house, I'm having a few people over.
Hij werkte wat daarna, maar nooit hetzelfde.
He worked a little after that, but never quite the same.
Niet lang daarna hadden we drie piepkleine chihuahuapuppy's.
Not long after that we had three tiny little Chihuahua puppies.
We deden al die shots daarna.
We did all those shots of snake's blood afterwards.
De week daarna, haar eileiders.
The week after that, her Fallopian Tubes.
Ze lieten hem daarna gewoon leven.
And they didn't even kill him afterwards.
Negen maanden daarna nam ze Daniel mee.
Nine months after that, she took daniel away.
Kort daarna kwam Carol Boynton voor Ginerva.
Shortly after that Carol Boynton came up for Ginevra.
Dan breng ik jullie daarna terug.
And I'll take you and the boys back afterwards.
En daarna kunnen we wat foto's bekijken.
And afterwards, we can look at some pictures.
En daarna mijn familie in Ierland.
And after that, my family in Ireland.
Maar daarna daarna ga ik slapen.
But then Then I go to sleep.
Hij vertrouwde me daarna niet meer.
He, of course, never trusted me again.
Eerst wat drinken, daarna ruzie.
Get me a drink, then we'll fight.
Eén grote ramp die alles daarna beïnvloedde.
One big catastrophe that shaped everything that came after.
8 cm toplaag en daarna kalksteen.
It's three inches of soil, then solid limestone.
We hebben daarna drie keer gewonnen.
We've won three in a row since then.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 41881. Exact: 41881. Verstreken tijd: 120 ms.

daarna ga 387

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo