Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "dat lang geleden" in Engels

that a long time ago
that long ago
so long ago
you for so long

Suggesties

Ik heb dat lang geleden afgezworen.
Yazzie liet dat lang geleden varen.
Yazzie gave up on that a long time ago.
Ik denk dat we dat lang geleden al hebben geleerd.
I think we learned that long ago.
Gelukkig hebben we dat lang geleden van elkaar geleerd.
Fortunately, we have learned from each other that long ago.
Als u doden dat zou veranderen, had ik dat lang geleden al gedaan.
If killing you could change it, I would've done so long ago.
Een van de dogma's van de oude astronauten theorie zegt dat lang geleden buitenaardsen onze genetische samenstelling veranderde via opzettelijke genmutatie.
One of the main tenets of ancient astronaut theory suggests that a long time ago, extraterrestrials changed our genetic makeup through a targeted mutation of our genes, essentially in the lab.
Kennelijk had ik dat lang geleden al moeten doen maar heb dat niet gedaan.
Well, it appears that I should've learned to do that a long time ago, and I didn't.
Jij en ik weten dat lang geleden
You and I know that long ago
Zij geloofde dat lang geleden, hun godin, Hutash... wilde dat iedereen op het eiland op het vaste land ging wonen.
They believe that a long time ago, their goddess, Hutash... wanted everyone who lived on the islands to move onto the mainland.
Ik ben dat lang geleden kwijt geraakt, samen met al het andere.
What? - I lost all that a long time ago,
Dat lang geleden, er meer was dan alleen Mijnwereld.
That long ago, there was more than just Mineworld.
Iets dat lang geleden samengesmolten is.
Something that was fused to it a long time ago.
Ten eerste is dat lang geleden.
Okay, first off, that was a long time ago.
Kijk, ik weet dat lang geleden is, Jack, maar je moet me nu helpen.
Look, I know it's been a long time, Jack, but... you've got to help me now.
Ik heb dat lang geleden eens geprobeerd.
I tried that oncea long time ago.
Mijn zus stelde me dat lang geleden voor.
My sister suggested that to me a long time ago.
Ik heb dat lang geleden geleerd.
I trained a long time ago.
En aan je kleren te zien was dat lang geleden.
And by the looks of those clothes, it was a long time ago.
De Hesperus is een schip dat lang geleden zonk, maatje.
The Hesperus was a ship that sank a long time ago, bud.
Als ze 't verbrand hebben was dat lang geleden.
If they burned it, it was a long time ago.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 93. Exact: 93. Verstreken tijd: 207 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo