Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "debat over" in Engels

Suggesties

Tot slot het debat over de financiële markten.
Finally, we have the debate about the financial markets.
We hebben er nog steeds een liefdevol debat over.
We're still having a loving debate about it.
Een debat over de omvang is dan overbodig.
A discussion on the level of payments would then be ruled out.
Het debat over de gemeenschappelijke marktordening is dus nog niet gesloten.
The discussion on the common organisation of the markets does not end there.
We zijn hier om het debat over de tolken te belichten.
We're here to throw some light on the ongoing debate about the interpreters.
Herschel tilde het debat over mogelijk buitenaards leven naar een hoger niveau.
Herschel was instrumental in furthering the debate about the possibility of extraterrestrial life.
Daarom wordt het debat over hoe te om een tegengehouden zon te vertragen hier beantwoord.
Therefore the debate about how to slow a stopped sun is answered here.
Het is moeilijk te begrijpen waarom regeringen geen open en geïnformeerd debat over het drugbeleid willen.
It is not difficult to understand why governments don't want an open and informed debate about drug policy.
De ochtend sessie startte met een debat over de non-chirurgische behandeling van stress-incontinentie.
The morning session started with a debate about the non-surgical treatment of stress-incontinence.
Maandag lanceren VVD en PvdA het idee in een debat over het hoger onderwijs.
On Monday, VVD and PvdA will launch the plan in a debate about higher education.
Ik ga daarom via dit artikel graag in debat over maatregelen zoals de genderneutrale toiletten.
Via this article, I would therefore like to enter into a debate about measures like the gender-neutral toilets.
Een debat over slimme elektriciteits- en gasmeters en de relatie met privacyvraagstukken.
A debate about smart electricity- and gas meters in relation to privacy matters.
Alan: Maar ik ga niet op debat over jouw geloofssysteem.
Alan: But I'm not going to go into a debate about your belief system.
Een recente studie van de Nieuw-Zeelandse linguïst Quentin Atkinson leidde tot een nieuw debat over taalkundige wortels.
A recent study of the New Zealand linguist Quentin Atkinson sparked a new debate about linguistic roots.
Het debat over de instellingen is voorbij en het debat over personen hopelijk ook.
The debate about the institutions is over and the debate about staffing as well, I hope.
Wij moeten oppassen dat een debat over terrorisme niet vernauwd wordt tot een debat over bodyscanners of gegevensbescherming.
We need to watch out that a debate about terrorism is not narrowed down into a debate about body scanners or data protection.
Dat geldt trouwens ook voor ons debat over Helms-Burton.
That also applies, incidentally, to our debate on Helms-Burton.
Het debat over kinderontvoering is bijzonder belangrijk.
This debate on the abduction of children is very important.
Het debat over dit onderwerp kan het convergentieproces slechts afremmen.
Discussion of this subject now can only hinder the process of convergence.
Geen college zonder debat over relativisme.
Can't get through a class without debating relativism.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5938. Exact: 5938. Verstreken tijd: 172 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo