Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "dienst" in Engels

Suggesties

van dienst 2098
1546
838
441
We bewijzen dit land eigenlijk een dienst.
We're doing this country a service, really.
Ja, merkwaardig verraad na decennia trouwe dienst.
Yes, a curious betrayal after decades of loyal service to the organization.
Z'n bewakers hebben tot zes uur morgenochtend dienst.
The surveillance shift is on until, 6 am tomorrow.
Zo'n vijf minuten voordat mijn dienst voorbij was.
Like five minutes before my shift was supposed to end.
Soort aanbestedende dienst of instantie en uitgeoefende hoofdactiviteit.
Type of contracting authority or entity and main activity exercised.
Een levenslange dienst en dan dit.
A lifetime of service and it's come to this.
Kapitein Ballard is al lang in dienst.
Captain Ballard has been in service a long time.
Jebentnu eenspookin dienst van het gerecht...
You are now a ghost in the service of justice...
Je oma werkt voor een belangrijke publieke dienst.
Jake, honey, your grandmommy performs a very important public service.
Natuurlijk is een normale dienst niet mogelijk.
Obviously, any normal service is out of the question.
Je moet ook mijn dienst overnemen.
You'll also need to cover my service.
Ik dank iedereen voor zijn moeilijke en trouwe dienst.
I want to thank all of you for your hard and loyal service.
Reserveer tijd voor hem na je dienst.
Just set a time to meet with him after your shift.
Je levert de gemeenschap een kostbare dienst.
You're providing a valuable service to the whole community.
Onder bepaalde omstandigheden, een vuilnis dienst...
Well, under certain circumstances, a garbage service...
Je dienst zal niet worden vergeten.
Know that your service will not pass unremembered.
Ik ben graag tot je dienst.
I'm only too happy to have been of service to you.
De limo dienst betaalde haar onder tafel.
The limo service was paying her under the table.
Tapling van de diplomatieke dienst vaart met ons mee.
We are to be joined by a Mr. Tapling of the Diplomatic Service, who will conduct negotiations.
FBI-agent Katherine Smith, tot jullie dienst.
What? Agent Katherine Smith, Fbi, At Your Service.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 39330. Exact: 39330. Verstreken tijd: 174 ms.

van dienst 2098

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo