Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "doen samensmelten" in Engels

coalesce
En dus bestaat er een volledig programma en een hele reeks instrumenten die, volgens ons, de grenzen tussen hulp en inmenging doen samensmelten en verwarren, bijvoorbeeld in fundamentele kwesties als "state-building".
Hence a whole programme and panoply of instruments which, in our opinion, amalgamate and confuse the 'borders' between 'aid' and interference, for example in such fundamental issues as 'state-building'.
overwegende dat er binnen de Europese Unie plannen circuleren om deze bank te doen samensmelten met de Europese Investeringsbank teneinde een soort van nieuwe ontwikkelingsbank te creëren die actief is buiten Europa,
whereas there are plans in circulation in the European Union to merge this bank with the European Investment Bank in order to create a type of new development bank that would be active outside Europe,
Ik zie deze situatie als een mogelijkheid om de wereld te doen samensmelten tot een Eenheid. Maar as always - het proces begint in jeZELF. Ben je bereid de vluchteling te ontmoeten als MENS en in jezelf dat deel wat vluchteling is te onderzoeken?
I see this situation as an opportunity to merge the world into an Unity. But as always - the process begins inside ourselves. Are you ready to meet the refugees as Human Beings and to investigate inside yourself that part that still is a refugee?
Louis en zijn echtgenote zijn van plan als broer en zus te leven, het voorbeeld volgend van de H. Jozef en de Maagd Maria. Tien maanden samenwonen in volledige onthouding stellen hen in staat hun beider zielen te doen samensmelten in diepgaande geestelijke gemeenschap.
Louis and his wife proposed to each other to live as brother and sister, following the example of Saint Joseph and the Virgin Mary. Ten months of life together in total continence permitted them to mold their souls into an intense spiritual communion.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4. Exact: 4. Verstreken tijd: 95 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo