Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "donkere energie" in Engels

Vertel eens over je scalaire donkere energie experiment.
So, tell me about your scalar dark energy experiment.
Je voelde het, de donkere energie.
You felt it, the dark energy.
Als je kwantummechanica gebruikt om te berekenen hoe krachtig donkere energie moet zijn, krijg je een verbluffende uitkomst.
Now, if you use good old quantum mechanics to work out how strong dark energy should be, you get an absolutely astonishing result.
De belangstelling van Tamara eindigt niet bij donkere energie.
Tamara's interests are not limited to dark energy.
De rest is een heel mysterieuze substantie met de naam donkere energie.
The rest of the pie is a very mysterious substance called dark energy.
Het heelal zit vol met die afstotende donkere energie.
The universe is filled with this repulsive dark energy.
Er komt steeds meer donkere energie in het heelal.
In a similar way, with time, There's more and more Dark energy in the universe.
En vreemd genoeg bestaat het voor 72% uit donkere energie.
And what's very strange is, 72% is made up of this Dark Energy.
Storing in de lokale donkere energie concentratie.
Perturbation in the local dark energy density.
Larry zegt dat donkere energie de oorzaak kan zijn.
Larry says that dark energy might be the cause.
Oké, zeg me dat je dit donkere energie probleem hebt uitgezocht.
Okay, tell me you figured out this dark energy problem.
Als er iets nog vreemder is, moet het wel donkere energie zijn.
Okay, if there's anything stranger I think it has to be dark energy.
Hou het mysterie van de donkere energie in je achterhoofd terwijl ik jullie drie belangrijke dingen over de snaartheorie ga vertellen.
So hold the mystery of the dark energy in the back of your mind as I now go on to tell you three key things about string theory.
Geleerden denken dat ook donkere energie ontstond in de oerknal.
Science believes dark energy was created... along with dark matter at the moment of the Big Bang.
Men weet nu dat donkere energie ruimte schept en doet uitdijen.
Science now understands... that dark energy is creating and expanding space.
Op een moment, vijf miljard jaar geleden... begon de donkere energie de materie te overheersen.
So there came a time, about five billion years ago... when the dark energy started the attractive matter in the universe.
Zonder donkere energie zou de zwaartekracht zorgen... dat het universum zou imploderen.
Without dark energy, gravity would cause the Universe to collapse in on itself.
Er is hier donkere energie aanwezig.
There's a dark energy here.
Het trekt donkere energie aan en het vertegenwoordigt de kracht van het kwaad.
It draws in dark energy, and magnifies the power of evil.
Tot dusver hadden we baat bij donkere materie en donkere energie.
So far, the struggle between Dark Matter and Dark Energy has been good to us.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 245. Exact: 218. Verstreken tijd: 143 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo