Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "dunne darm" in Engels

small intestine
small bowel
jejunum
small intestinal
large intestine
Lever, alvleesklier, dunne darm.
Which ones? -Liver, pancreas, small intestine.
Ze kan een blokkade in de dunne darm hebben ontwikkeld.
So she could've developed an obstruction of the small intestine.
Jouw dunne darm zit vast tussen de blaas en baarmoeder.
Your small bowel is stuck to your bladder and uterus.
De dunne darm is wat opgezwollen.
The small bowel's a little distended.
Ik zal een deel van de dunne darm moeten wegsnijden.
We'll need to resect a foot of the jejunum.
Een anastomose van de dunne darm met de maag.
Roux-en-Y. Anastomose the jejunum to the stomach.
De dunne darm heeft de verkeerde kleur.
Small intestine, it's the wrong colour.
Dat is een stukje van de dunne darm.
It's part of the small intestine.
Erwt bevat eiwitten in grote quantitie, wordt gemakkelijk verteerd in de dunne darm.
Pea contains proteins in large quantities, being easily digested in the small intestine.
Anatomie: de lever, de dunne darm.
Physical relation: the liver, small intestine.
Deze enzymen geproduceerd in de pancreas worden vervoerd naar de dunne darm.
These enzymes are produced in the pancreas and are transported to the small intestine.
Deze ziekte begint meestal in de weefsels van de dunne darm, waar veroorzaakt bloeden.
This disease typically begins in the tissues of the small intestine, where it causes hemorrhaging.
Lactase is een enzym dat in het slijmvlies van de dunne darm.
Lactase is an enzyme in the lining of the small intestine.
Lintwormen meestal vestigen in de dunne darm.
Tapeworms typically settle in the small intestine.
De maag, lever, pancreas en dunne darm kan secreties afnemen.
The stomach, liver, pancreas and small intestine may decrease secretions.
MCT's belasten de pancreas niet. Lange vetzuurketens moeten wel via pancreasenzymen verder worden afgebroken in de dunne darm.
MCTs do not tax your pancreas, but long-chain triglycerides do have to be further broken down by pancreatic enzymes in the small intestine.
Upper GI en dunne darm x-stralen.
Upper GI and small bowel x-rays.
Een vloeibaar supplement levert een hoge absorptie en assimilatie omdat het rechtstreeks naar de dunne darm getransporteerd wordt.
A liquid supplement provides high absorption and assimilation because it passes directly into the small intestine.
Bij coeliakie patiënten gaat gluten het slijmvlies van de dunne darm beschadigen.
Gluten damages the lining of the small intestine in Coeliac patients.
Analyse van neuroimmunologische interacties in de dunne darm tijdens intestinale schistosomiasis.
Analysis of neuro-immunie interactions in the small intestine during intestinal schistosomiasis.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 253. Exact: 253. Verstreken tijd: 94 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo