Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "een pak slaag geven" in Engels

spank
smack
whup
Ik wil jou een pak slaag geven.
I want to... spank you.
Je moet haar een pak slaag geven en daarna mag je doen wat je wilt.
You must spank her, and after you've spanked her, deal with her as you like.
Goed, moet ik hem een pak slaag geven of zo?
Right, want me to smack him around or anything?
Even moet je een pak slaag geven, oké?
Evan will have to spank you, right?
Een pak slaag geven, en vertellen zo noem ik het altijd.
Spank and tell, I call it.
Ze wil ons een pak slaag geven.
She wants to spank us.
We gaan hem een pak slaag geven.
We're giving him a beatdown.
Iemand moet Howard gewoon eens een pak slaag geven.
Howard just needs someone to knock some sense into him.
Ik zal haar een pak slaag geven voor u.
I'll give her a spanking for you.
Hij wil hem een pak slaag geven.
Hij mag mij ook een pak slaag geven.
I'd let him give me a little spank.
Het enige wat we niet mochten was een pak slaag geven.
Basically, the only thing we weren't allowed to do is beat 'em up.
Ik zou haar graag een pak slaag geven.
Sure would like to get my hands on her.
Ik zou Gavin een pak slaag geven.
I'd start by punching Gavin in the head.
En dan moet je haar misschien een pak slaag geven.
And then maybe you have to be spanking her.
Ze zullen je een pak slaag geven.
Ik wilde hem een pak slaag geven en hij rende weg van me en liep tegen een deur.
I was trying to give him a spanking and he ran away from me into a doorjamb.
Iedereen kan jou een pak slaag geven.
It's too easy to punch you.
Ik zou je met liefde een pak slaag geven.
Boy, it would give me a world of satisfaction to horsewhip you, Virgil!
Als dit echt iets is, dan mag je me een pak slaag geven.
If this turns out to be something, you can belt me.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 50. Exact: 50. Verstreken tijd: 165 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo