Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "een veroordeelde" in Engels

a convicted a convict
a condemned
con

Suggesties

Hierna is hij een veroordeelde massamoordenaar.
After this he'll be a convicted mass murderer.
Je kiest een veroordeelde terrorist boven mij.
Okay, you... are choosing a convicted terrorist over me.
Niemand neemt een veroordeelde in dienst.
Folks don't want a convict on the payroll.
Nou, ze is een veroordeelde.
Well... Well, she is a convict.
Het gebrabbel van een veroordeelde man.
The babbling of a condemned man.
Dus ik sta voor u als een veroordeelde man die eindelijk opstond... tegen onrecht.
So I come before you a condemned man for having finally stood up to injustice.
We hebben geen versterking en ons doelwit is een veroordeelde moordenaar.
We won't have backup and our target is a convicted murderer.
Hij is een veroordeelde misdadiger die twee oudere mensen heeft vermoord.
He's a convicted felon who killed two senior citizens.
Ik ben ook een veroordeelde misdadiger.
I am also a convicted felon.
Ik zal een veroordeelde misdadiger zijn.
I will be a convicted felon.
Oké, hij is een veroordeelde drugs dealer.
Alright... He's a convicted drug dealer...
Suggereert u dat ik een veroordeelde crimineel vrijlaat?
Are you suggesting that I release a convicted criminal out onto the street?
Liz, je bent een veroordeelde delinquent.
Liz, you're a convicted felon.
Wade Richter, een veroordeelde pyromaan, woont in de buurt.
Wade Richter, a convicted pyro, lives in the neighbourhood.
Voor een veroordeelde crimineel, zo blijkt.
For a convicted criminal, it turns out.
De man is een veroordeelde drug dealer en een bewezen leugenaar.
The man is a convicted drug dealer and a proven liar.
Ik heb een verzoek van een veroordeelde met de naam Miles Thomas.
I got this appeal from a convict named Miles Thomas.
Misschien was je leraar niet op zoek naar een veroordeelde misdadiger.
Well, maybe your teacher wasn't looking for, you know, a convicted criminal.
Mijn status als een veroordeelde dader van huiselijk geweld raakte verweven met de steeds omstreden echtscheidingsprocedure.
My status as a convicted perpetrator of domestic abuse became intertwined with the increasingly contentious divorce proceedings.
En hij is een veroordeelde juweel smokkelaar.
And he's a convicted gem smuggler.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 271. Exact: 271. Verstreken tijd: 109 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo